Hradečtí bezdomovci v zimním čase

Ilustrační foto V souvislosti se zimou zvýšila Městská policie HK dohled nad osobami bez přístřeší. Jejich monitorování patří v průběhu celého roku k běžné každodenní hlídkové činnosti strážníků. Nyní, když udeřily mrazy, hrozí reálně bezdomovcům na ulici i umrznutí.

Každý z nich má právo volby - uchovat si pobytem na ulici svůj pocit svobody a nezávislosti, nebo raději využít služeb azylového domu. Většina využije té druhé možnosti, někteří ale raději nocují v opuštěných domech, nebo improvizovaných přístřešcích. Pokud neomezují práva druhých, neporušují zákon. Městská policie HK reaguje na tuto každoroční situaci preventivními akcemi, zaměřenými na monitorování osob žijících na ulici. Cílem je zjištění aktuálního stavu i míst, která využívají lidé bez domova k přenocování. Současně se prověřuje, zda se v této komunitě nepohybují hledané osoby.

Hlídky se také zajímají, zda nejsou lidé bez přístřeší ve špatném zdravotním stavu, který by vyžadoval jejich akutní ošetření. V takovém případě poskytují strážníci první pomoc a přivolají zdravotní záchrannou službu. Prakticky každý rok tak bdělost strážníků a jejich znalost města zachrání některému bezdomovci život. Strážníci při svých kontrolách vždy poučí tyto osoby o možnosti vyhledat pomoc v azylových domech. Současně vždy informují sociální pracovníky Mm HK a azylových domů, jejichž úkolem je tuto problematiku řešit. V současné době registruje Městská policie HK asi 20 osob na ulici, místa jejich nocování se často mění.

Chtěli bychom vás touto cestou oslovit: Nebuďte prosím nevšímaví. Pokud uvidíte někoho ve zjevně špatném zdravotním stavu, volejte linku 155, nebo městskou policii 156.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty