Hradec Králové plánuje úpravu pravidel pro svoz odpadu

ilustrační foto [14. únor 2018]  Systém svozu odpadu v Hradci Králové patří mezi nejkomfortnější v republice a rozsahem a kvalitou služeb, který nabízí, je ve srovnání s jinými městy velmi levný. V posledních letech však přibývá obyvatel, kteří nemají v Hradci Králové trvalý pobyt a využívají tak systém svozu odpadu, aniž by do něho přispívali. Poplatek za svoz odpadu platí totiž pouze obyvatelé s trvalým pobytem a majitelé bytů, rekreačních chat nebo rodinných domů, ve kterých není nikdo trvale hlášený. Město je tak po dlouhé době nuceno upravit pravidla pro přistavování nádob na odpad. Jejich návrh včera projednali městští radní, konečné slovo k jejich podobě bude mít ještě zastupitelstvo města.

Od roku 2006 se počet přistavených nádob na směsný komunální odpad zvýšil z necelých dvanácti tisíc na téměř šestnáct tisíc. Za deset let to je nárůst o 4.155 kusů,“ řekl Jindřich Vedlich, náměstek primátora, do jehož gesce odpadové hospodářství ve městě spadá. V uvedeném srovnání nejsou započítány nádoby na plasty, papír, sklo či bioodpad. Počet „poplatníků“ za stejné období ale naopak o více než dva tisíce poklesl. V současnosti jich město eviduje celkem 95.626. Mezi poplatníky patří vedle trvale přihlášených obyvatel města i vlastníci bytů, rodinných domů, chat a rekreačních nemovitostí.  „V Hradci se za poslední období postavily stovky nových bytů, trvalý pobyt má ale přihlášena pouze část jejich obyvatel. Přitom systém svozu odpadu využívají všichni,“ dodal Vedlich.

Město tak chce upravit pravidla, podle kterých vznikne nárok na přistavení popelnice k rodinným nebo bytovým domům. Velikost nádoby a frekvence svozu by měl záviset na počtu přihlášených obyvatel nebo na tom, zda je dům zkolaudovaný k bydlení či nikoli. „Návrh úpravy pravidel však není nijak radikální, že by obyvatelé domů, kteří nejsou ve městě přihlášeni, neměli nárok na popelnici. Principem změn je motivace právě těchto lidí, aby se na systému svozu odpadu také podíleli. Buď tím, že si trvalý pobyt přihlásí do Hradce a budou platit příslušný poplatek, nebo si objednají svoz individuální smlouvou. Slibujeme si od toho i jejich větší zapojení do třídění odpadu,“ vysvětlil Vedlich.

Například u rodinného domu, kde je přihlášený minimálně jeden obyvatel, by se přistavovaly nádoby velikosti 120 litrů nebo 240 litrů podle klíče 30 litrů na osobu a dva týdny. V případě, že zde není ani jeden obyvatel s trvalým pobytem, může svozová firma vyměnit současnou popelnici za menší, minimálně však s objemem 60 litrů. Pokud jde o nezkolaudovaný dům a jeho majitel nemá trvalé bydliště v Hradci Králové, nebude mít na přistavení popelnice nárok a musí si tak pro svoz odpadu uzavřít individuální smlouvu. U činžovních nebo bytových domů na sídlištích by se velikost přistavených nádob řídila podle počtu přihlášených osob a klíčem 30 litrů na osobu nebo 30 osob na kontejner velikosti 1100 litrů. Pokud bytový dům není zkolaudovaný, musí jeho majitel nebo stavebník uzavřít komerční smlouvu na svoz odpadu. U nádob na bio odpad nebo tříděný papír, plasty a sklo, které město zajišťuje zdarma, je návrh pravidel o něco přísnější. Zvýšení počtu nebo velikosti nádob nad nárok daný novými pravidly si musí obyvatelé domu uhradit dle ceníku svozové firmy.

Obyvatelé s trvalým pobytem v Hradci Králové se na systému odpadového hospodářství města podílí poplatkem 500 Kč ročně, děti do šesti let jej neplatí, děti do 14 let a senioři nad 70 let platí poplatek poloviční. Poplatek zároveň platí majitelé bytů, rekreačních chat a rodinných domů, ve kterých není hlášený nikdo k trvalému pobytu. Pokud tito majitelé mají trvalý pobyt v Hradci Králové, sazba dalšího poplatku za odpad se u nich snižuje na polovinu. Podnikatelé pak uzavírají komerční smlouvu dle platného ceníku.

Město na poplatcích za popelnice ročně vybere necelých 37 milionu korun, za třídění odpadů získává od společnosti Ekokom dalších 11 milionů korun. Celkové roční náklady na svoz a likvidaci odpadů v Hradci Králové jsou více než 83 milionů korun, radnice tedy systém dotuje ze svého rozpočtu zhruba 35 miliony korun.

Svoz odpadu pro město zajišťuje společnost Hradecké služby a.s. Informace k odpadovému hospodářství jsou na stránkách města, svozové firmy nebo na www.tridimevhradci.cz.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty