Hradec Králové a pětice moravských měst nakoupily elektřinu na kladenské energetické burze

Ilustrační fotoDosud největší centralizovaný nákup městských a obecních samospráv pod vedením statutárního města Hradce Králové se uskutečnil 7. září na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno. Hradec Králové a pětice moravských měst a obcí - Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Jeseník a Česká Ves – sdružily svoji poptávku po elektřině do centralizovaného balíku se záměrem zvýšit atraktivitu pro dodavatele a dosáhnout výhodnější ceny. Tato strategie se evidentně osvědčila, protože sdruženým městům prakticky zůstala pro příští rok zachována cenová úroveň roku letošního. To je při aktuálním růstu nabídkových či ceníkových cen dodavatelů energií velmi kvalitní výsledek.

Samosprávy soustředily poptávku a nakoupily celkem 20 477 MWh elektřiny v hladině nízkého napětí a 6 698 MWh v hladině vysokého napětí. V konkurenčním prostředí energetické burzy se podařilo u nízkého napětí dosáhnout ceny 1394 Kč/MWh, u vysokého napětí pak 1441 Kč/MWh. U nízkého napětí se dodavatelem pro rok 2012 stala společnost United Energy Trading, a.s., u dodávek v hladině vysokého napětí uspěla společnost ČEZ Prodej, s.r.o.

Dá se říci, že Hradec Králové, Šumperk a Jeseník nejsou v burzovním nákupu žádní nováčci. Hradec Králové realizoval nákup elektřiny na ČMKBK už v roce 2010 jako první statutární město v ČR a sdružení moravských měst - Šumperk s Jeseníkem a Českou Vsí – stihly letos v květnu nakoupit elektřinu prostřednictvím burzy ještě na zbytek roku 2011.

Ze všech možností daných zákonem o veřejných zakázkách zvolily samosprávy nákup energií na komoditní burze především z toho důvodu, že se jedná o nejtransparentnější formu nákupu v silně konkurenčním prostředí, kde se nejlepší možná cena v daném čase generuje přímo v elektronickém burzovním systému.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty