Hradec díky úsporám a vyjednávání zvýší cenu tepla jen nepatrně

Pohled do předávací stanice Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové počítá na příští rok s nárůstem cen tepla a teplé vody pouze o 2,8 %, což pouze z poloviny reflektuje navýšení ceny od hlavního dodavatele Elektrárny Opatovice. Tato příznivá zpráva pro královéhradecké odběratele je výsledkem řady úsporných opatření, snižování ztrát a úspěšného vyjednávání Tepelného hospodářství s obchodními partnery o výrazně nižších cenách za dodávané služby.

„Projekt termosnímkování a s tím související modernizace teplovodů, rekuperátory ztrátového tepla i například výrazné snížení ceny silové elektřiny jsou hlavní faktory, které nám dovolují pouze nepatrně navyšovat cenu pro koncové zákazníky. Díky efektivnějším dodávkám se daří snižovat náklady řádově o stovky tisíc korun ročně,“ vysvětluje ředitel Tepelného hospodářství Jiří Seidler, které v minulém roce za pilotní projekt termosnímkování města získalo prestižní teplárenské ocenění Projekt roku.

Podle Seidlera bude společnost v úsporných krocích pokračovat tak, aby se hospodaření společnosti příznivě promítalo do cen i v příštích letech. „I nadále máme v plánu zdokonalovat projekty, které snižují počty havárií a zmenšují ztráty na výměníkových stanicích, aby zde zbytečně nedocházelo k únikům tepla,“ nastiňuje nejdůležitější úkoly společnosti do budoucna Jiří Seidler.

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové, který je jeho jediným akcionářem. Profiluje se v oblasti společenské odpovědnosti zejména na podporu vzdělávání, kultury, mládežnického sportu a podporu občanských sdružení působících ve městě Hradci Králové.

Více informací o cenách tabulka níže nebo www.thhk.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty