Hradcem bez bariér

Pochůzné trasy na trase D Bezbariérově propojit úřady, kulturní a zdravotnická zařízení, školy a další důležitá místa v Hradci Králové si dal za cíl projekt město svobodného pohybu. Ke třem trasám pro pěší, které mohli dosud občané využívat, přibyla v polovině června další. Díky úpravám chodníků na Ulrichově náměstí a v jeho okolí tu bude pohyb snadnější a příjemnější nejen pro nevidomé, vozíčkáře či rodiče s kočárky. Projektanti pamatovali speciálními pochůznými pásy i na pohodlnější a bezpečnější pohyb na vysokých podpatcích.

Bezbariérové cesty začalo město budovat v roce 2008. Zatímco první tři se nacházejí blízko historického centra města, nově upravená trasa D převádí bezpečně a bez překážek obyvatele do velmi frekventované pravobřežní části centra. „V hledáčku našeho zájmu teď bylo území, ve kterém se nachází velké množství objektů občanské vybavenosti z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb,“ popisuje výběr rekonstruované lokality Ivan Čakány z odboru správy majetku města královéhradeckého magistrátu. Bez problémů by se tak občané měli pohybovat mezi budovou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, areálem Gočárových škol, poliklinikou I, pozemkovým úřadem, krajským ředitelstvím Policie ČR, dětským hřištěm, jídelnou důchodců, sborem kněze Ambrože s kolumbáriem a kulturním domem Střelnice. Na trase nechybí ani veřejné záchodky. Zásadní roli tu sehrává i provázanost s městskou hromadnou dopravou, která je téměř nízkopodlažní a obsluhuje tuto část města velkým počtem linek a spojů.

„Samotná rekonstrukce nespočívala jen v obnově havarijních povrchů chodníků, snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé,“ říká Ivan Čakány. „Z pohledu zvýšení bezpečnosti dopravy byly zkráceny nevyhovující přechody pro chodce a instalováno jejich nasvětlení. Podpora těchto dopravně-bezpečnostních opatření se dle údajů Policie ČR příznivě odráží ve snižujících se statistikách vážných dopravních nehod chodců,“ vysvětluje Čakány. Při navrhování úprav těchto komunikací pro pěší město spolupracovalo s odborem dopravy, dopravním inspektorátem Policie ČR i se zástupci organizací hájících zájmy handicapovaných osob. „Odstranění bariér přispívá ke snižování obav handicapovaných ze samostatného pohybu v městském prostředí. A právě samostatnost pomáhá vyrovnávat jejich příležitosti v životě,“ říká vedoucí královéhradeckého střediska Tyfloservisu Daniela Morávková, která je současně i lektorkou nácviku prostorové orientace pro nevidomé.

Své podněty a připomínky vznesla i Komise místní samosprávy Střed města a do povrchu chodníku z kamenných kostek byl vložen speciální pochůzný pás hladké dlažby, který vyvažuje nástrahy kostkového povrchu na nohy v podpatcích.

Na první tři etapy, které procházejí centrem Hradce, město získalo finanční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Za poslední trasu radnice zaplatila 10,5 milionu korun. Se čtvrtou etapou město svůj projekt bezpečného pohybu bez bariér ukončit nechce a ve hře je už výběr další vhodné lokality a zpracování projektové dokumentace.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty