Herny od škol nadobro vytěsní až nová vyhláška

Logo Královéhradečtí radní dnes souhlasili s vyhláškou regulující nejen hrací automaty, ale i například videoloterijní terminály. Městská vyhláška od ledna stanoví minimální vzdálenosti heren od škol, jejich zařízení a budov církví nebo náboženských společností. Motivem pro toto rozhodnutí byly nálezy Ústavního soudu a platná novela loterijního zákona, která umožňuje regulovat všechny hazardní hry povolené v hernách nebo kasinech. Dnešní verdikt rady města bude ještě na konci měsíce předložen zastupitelstvu, které ve věci definitivně rozhodne.

V obecné rovině zde jsou zájmy vlastníků budov a provozovatelů heren na straně jedné a zájem občanů města na straně druhé. Doposud o hernách ve městech rozhodovalo Ministerstvo financí České republiky a orgány města mohly pouze bránit provozování výherních hracích přístrojů u škol a dalších chráněných budov.

Návrh městské vyhlášky nově od ledna bude zakazovat provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ve vzdálenosti do sto padesáti metrů od škol a školských zařízení s výjimkou vysokých škol a vysokoškolských zařízení, a sto metrů v okolí budov, v nichž je vykonávána činnost registrovaných církví nebo náboženských společností. Okolím se rozumí nejkratší vzdušná vzdálenost mezi obvodovým pláštěm chráněné budovy a obvodovým pláštěm budovy, kde má být provozována hra.

„Od ledna státní legislativa již nebude chránit sousedství škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, a okolí budov, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost církví či náboženských společností,“ dodává vedoucí odboru ekonomického Jindřich Frydrych. Pokud by město nezareagovalo a vyhlášku do konce roku nevydalo, bylo by možné od ledna příštího roku zřizovat herny bezprostředně u škol. „Z důvodů principů právní jistoty, předvídatelnosti práva a ochrany investic je třeba vydat obecně závaznou vyhlášku co nejdříve a bez zbytečného prodlení,“ vysvětluje Frydrych.

Podle přechodných ustanovení novely zákona se na interaktivní videoloterijní terminály povolené podle zákona (ve znění účinném do konce tohoto roku) zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do konce roku 2014. Tyto terminály je tedy možné provozovat ještě maximálně 3 roky. V tomto smyslu obsahuje obecně závazná vyhláška ustanovení, které umožňuje provozování výherních hracích přístrojů ještě v roce 2012. 

Počty výherních hracích přístrojů a se neustále mění. Nyní je ve městě zhruba 400 provozovaných výherních hracích přístrojů a cca 600 povolených interaktivních videoloterijních terminálů. Příjmy z provozování hazardních her jsou v rozpočtu města na tento rok predikovány ve výši cca 22,5 mil. Kč.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty