Éra Honzíků a Elišek trvá, Hradečané chtějí pro děti hlavně česká jména

Děti Tradiční česká a mnohdy i staročeská. Taková jména nejčastěji přidělují svým dětem obyvatelé Hradce Králové. Přidělené jméno však nemusíte nosit až do konce života.

„V roce 2010 byla u dětí narozených v Hradci Králové nejoblíbenější chlapecká jména Jan, Jakub a Lukáš, mezi dívčími to byla Eliška, Anna a Kristýna,“ uvedla vedoucí správního odboru hradeckého magistrátu Ľudmila Ducháčová. Podobné je to i letos. Jméno Jan tady od začátku roku dostalo čtyřicet dětí, 25 chlapců se jmenuje Ondřej nebo Jakub a po dvaceti je Matějů, Matyášů a Vojtěchů. Mezi narozenými děvčaty je nejvíce, pětatřicet, Terez a Elišek, ve 25 případech dali rodiče děvčeti jméno Anna, dvacetkrát Barbora a patnáctkrát Kristýna. V hlášeních o narození dítěte se objevují i méně častá a cizí jména, ovšem jejich počet zdaleka nedosahuje zájmu o česká jména. Jde například o Sofie, Amálie, Nikolase, Sebastiány, Benjaminy nebo Doriány.

Módou se stalo dávání dvou jmen, ovšem ne všichni rodiče si uvědomují, že dítě si později nemůže vybrat pouze jméno, které se mu víc líbí, ale musí po celý život používat obě, neboť na povolení změny jména není právní nárok. Změnu lze povolit pouze na základě skutečně závažných důvodů. I v tomto případě však platí určitá pravidla. Pokud má mít dítě dvě jména, nesmí být stejná, nelze používat zkratky, chlapec nemůže mít dívčí jméno a podobně. „Rodiče mohou svému dítěti, občanovi České republiky, zvolit jméno, které lze nalézt v publikaci dr. Knappové, nazvané Jak se bude vaše dítě jmenovat? V této publikaci jsou uvedena jména našeho i cizího původu, která lze zapsat do matriční knihy,“ sdělila vedoucí oddělení matrik Magistrátu města Hradec Králové Jana Luňáčková. V knize jsou však i zdomácnělá jména, které do matriky nelze zapsat.

Pokud si někdo chce změnit příjmení, i to je možné, ovšem nárok na případnou změnu neexistuje. Vždy rozhoduje správní orgán na základě důvodů uvedených žadatelem. Změnu příjmení úřad povoluje zejména v případech, kdy je příjmení hanlivé, směšné, nebo je pro to jiný závažný důvod. „Obecně lze říci, že ve většině případů žádosti o změnu příjmení vyhovíme,“ doplnila Jana Luňáčková. Změna jména nebo příjmení přijde žadatele na jeden tisíc korun, v některých případech však správní poplatek činí jen 100 korun. To se týká právě například hanlivých nebo směšných příjmení.

Ani povolením změna jména nebo příjmení návštěvy úřadů zdaleka nekončí. Úspěšného žadatele totiž následně čeká další „kolečko“. Sám si musí zajistit změnu údajů ve všech svých dokladech a nahlásit nové skutečnosti v různých institucích, například v bance, v pojišťovně a podobně.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty