Edice Radnice bohatší o další publikace

Edice Radnice Problematice šikany a možnostem získávání grantů na veřejně prospěšné projekty jsou věnovány dvě nejnovější publikace vydané městem v rámci edice Radnice. „Stop šikaně - Publikace pro žáky a jejich rodiče“ a „Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ jsou zdarma k dostání mimo jiné v budově magistrátu, bezplatně jsou ke stažení také na internetových stránkách města www.hradeckralove.org - v sekci Noviny a novinky / Tištěná média / edice Radnice.

Brožura o šikaně byla distribuována zejména do hradeckých základních škol. Obsahuje nejen definice toho, co lze za šikanu považovat, ale i konkrétní vyjádření a doporučení odborníků, mezi nimiž je například i Jiří Maléř, zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Hradci Králové, který se řešení problémů souvisejících s šikanou intenzivně věnuje i v rámci projektu Minimalizace šikany (www.minimalizacesikany.cz). Další publikace, „Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, je uceleným informačním zdrojem pro všechny, kteří hodlají žádat o finance z uvedeného fondu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty