Edice Radnice

Statutární město Hradec Králové již v roce 2009 založilo edici Radnice, v rámci níž vycházejí různé tematické publikace. V rámci edice Radnice vyšla již řada publikací.

Seznam publikací vydaných v rámci edice Radnice:

Průvodce mateřskými školami, 2017

MŠ 2017

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Publikace detailně informuje o nabídkách jednotlivých mateřských škol, nechybí ani veškeré důležité kontaktní údaje.

edice Radnice: č. 30

rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-87637-32-6

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Průvodce mateřskými školami 2017.pdf

 

Vybíráme základní školu, 2017

ZŠ 2017.jpg

stručná anotace: Publikace je uceleným přehledem základních škol na území města Hradec Králové. Obsahuje také informace o školách, jejichž zřizovatelem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou stručně představeny všechny základní školy na území města - zajímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale také je zajímavé porovnat uvedené informace o nabídkách volitelných předmětů a kroužků. V nedposlední řadě publikace obsahuje i rubriku "Otázka pro", v rámci níž všichni ředitelé škol odpovídali na otázku, proč by rodičům doporučili, aby své dítě zapsali právě do jejich školy.

edice Radnice: č. 29

rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-87637-31-9

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2017

Adresář sociálních služeb, 2016

adresar2016.jpg

stručná anotace: Adresář sociálních služeb 2016 je aktuálním uceleným přehledem poskytovatelů registrovaných sociálních služeb i navazujících služeb působících převážně na území města Hradec Králové. Obsahuje nejen seznam poskytovatelů, ale také jejich charakteristiku a kontakty.

edice Radnice: č. 28

autoři: PhDr. Marek Šimůnek, Bc. Lucie Bryndová

rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-87637-29-6

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Sociální služby_2016.pdf

 

Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy, 2016

Poklady

stručná anotace: Publikace obsahuje vedle úvodního rozhovoru s Mgr. Lucií Vidovićovou, PhD., výzkumnou pracovnicí Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně šedesát medailonů aktivních královéhradeckých seniorů oceněných v letech 2012 – 2015 a dále pak výstupy z prvního ročníku seniorské literární soutěže (Ne)všední příběhy. Přílohu tvoří DVD s audiovizuálními ukázkami aktivit, které dokreslují atmosféru Hradce Králové coby „města přátelského seniorům“.

edice Radnice: č. 26

rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-87637-25-8

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy, 2016.pdf

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2016

Prvňáčci

stručná anotace: Publikace je uceleným přehledem základních škol na území města Hradec Králové. Obsahuje také informace o školách, jejichž zřizovatelem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou stručně představeny všechny základní školy na území města - zajímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale také je zajímavé porovnat uvedené informace o nabídkách volitelných předmětů a kroužků. V nedposlední řadě publikace obsahuje i rubriku "Otázka pro", v rámci níž všichni ředitelé škol odpovídali na otázku, proč by rodičům doporučili, aby své dítě zapsali právě do jejich školy.

edice Radnice: č. 25

rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-87637-24-1

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2016

 

Průvodce mateřskými školami, 2015

MŠ 2015

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Publikace detailně informuje o nabídkách jednotlivých mateřských škol, nechybí ani veškeré důležité kontaktní údaje.

edice Radnice: č. 24

rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-87637-15-9

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Průvodce mateřskými školami 2015.pdf

 

Jak se žije rodinám v Hradci Králové II., 2014

Jak se žije

stručná anotace: Publikace Jak se žije rodinám v Hradci Králové II. navazuje na osmnáctý díl edice Radnice a přibližuje široké veřejnosti příběhy dalších královéhradeckých rodin, které nechaly nahlédnout do svého soukromí. Součástí publikace je DVD s audiovizuálními reportážemi, které můžete shlédnout na adrese: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/jak-se-zije-rodinam-v-hradci-kralove

edice Radnice: č. 22

rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87637-13-5

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Jak se žije rodinám v Hradci Králové II.pdf

 

Adresář sociálních služeb, 2014

Adresář sociálních služeb 2014

stručná anotace: Adresář sociálních služeb 2014 je aktuálním uceleným přehledem poskytovatelů registrovaných sociálních služeb i navazujících služeb působících převážně na území města Hradec Králové. Obsahuje nejen seznam poskytovatelů, ale také jejich charakteristiku a kontakty.

edice Radnice: č. 21

autoři: PhDr. Marek Šimůnek, Mgr. Martina Kalousková

rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87637-11-1

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Sociální služby_2014.pdf

 

Mapování bariér v Hradci Králové Králové, 2013 

Mapování bariér

stručná anotace: Publikace Mapování bariér v Hradci Králové Králové hodnotí vybrané trasy na území města Hradce Králové a objekty na těchto trasách z pohledu bariérovosti pro osoby tělesně a smyslově postižené. Součástí publikace je vedle mapy i audionahrávka popisů tras pro osoby se zrakovým postižením. Interaktivní mapa s kompletními informacemi je volně k dispozici na adrese: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/bezbarierovy-hradec.

edice Radnice: č. 19

rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87637-09-8

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Mapování bariér.pdf

 

Jak se žije rodinám v Hradci Králové, 2013

Jak se žije rodinám
stručná anotace: Publikace Jak se žije rodinám v Hradci Králové, která je příspěvkem v rámci rozvoje prorodinné politiky města, si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti příběhy čtrnácti královéhradeckých rodin, které nechaly nahlédnout do svého soukromí. Součástí publikace je DVD s audiovizuálními reportážemi, které můžete shlédnout na adrese: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/jak-se-zije-rodinam-v-hradci-kralove
edice Radnice: č. 18

rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87637-08-1

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Jak se žije rodinám.pdf      

   

Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Hradci Králové

Aktivní stárnutí

stručná anotace: Publikace si klade za cíl ukázat na příkladech dobré praxe konkrétní aktivity napomáhající rozvoji tolik potřebného dialogu generací ve stárnoucím městě a dále přiblížit efektivní spolupráci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v rámci rozvoje proseniorsky orientovaných služeb na lokální úrovni.

edice Radnice: č. 16

rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87637-03-6

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

Aktivní stárnutí.pdf

Přehled mateřských škol v Hradci Králové, 2013

Náhled publikace
 

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Publikace detailně informuje o nabídkách jednotlivých mateřských škol, nechybí ani veškeré důležité kontaktní údaje.

edice Radnice: č. 15

rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87637-02-9

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

MŠ_2013.pdf

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2013

Náhled publikace

stručná anotace: Publikace je uceleným přehledem základních škol na území města Hradec Králové. Obsahuje také informace o školách, jejichž zřizovatelem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou stručně představeny všechny základní školy na území města - zajímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale také je zajímavé porovnat uvedené informace o nabídkách volitelných předmětů a kroužků. V nedposlední řadě publikace obsahuje i rubriku "Otázka pro", v rámci níž všichni ředitelé škol odpovídali na otázku, proč by rodičům doporučili, aby své dítě zapsali právě do jejich školy.

edice Radnice: č. 14

autoři: Mgr. Petr Neckař, DiS. a Ing. Bc. Alena Synková

rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-87637-00-5

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

ZŠ_2013.pdf

   

Sociální služby v Hradci Králové, přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích

Náhled obálky publikace

stručná anotace: Tato publikace je aktuálním uceleným přehledem poskytovatelů služeb pro v názvu uvedené skupiny obyvatel. Obsahuje nejen seznam poskytovatelů sociálních služeb, ale také charakteristiku jednotlivých poskytovatelů, včetně uvedení nabízených služeb. Nechybí samozřejmě ani kontakty.

edice Radnice: č. 10

autoři: PhDr. Marek Šimůnek, Mgr. Ivana Havránková a Mgr. Petr Neckař, DiS.

rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-904690-4-4

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Sociální služby_2011.pdf, (1,47 MB)

 

Přehled mateřských škol v Hradci Králové, 2011

Náhled obálky publikace o MŠ

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Publikace detailně informuje o nabídkách jednotlivých mateřských škol, nechybí ani veškeré důležité kontaktní údaje.

edice Radnice: č. 9

rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-904690-3-7

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Mateřské školy 2011.pdf, (4,26 MB)

 

Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

Náhled obálky publikace Rukověť...

stručná anotace: Publikace „Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, je, jak její název napovídá, uceleným informačním zdrojem pro všechny, kteří hodlají žádat o finance z uvedeného fondu.

edice Radnice: č. 8

autoři: Mgr. Aleš Mokren a Mgr. Marek Šimůnek

rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-904690-2-0

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Rukověť žadatele o příspěvky města.pdf, (641,75 kB)

 

Stop šikaně / Publikace pro žáky a jejich rodiče

Náhled obálky publikace Stop šikaně

stručná anotace: Publikace o šikaně obsahuje nejen definice toho, co lze za šikanu považovat, ale i konkrétní vyjádření a doporučení různých odborníků, mezi nimiž je například Jiří Maléř, zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Hradci Králové, který se řešení problémů souvisejících s šikanou intenzivně věnuje i v rámci projektu Minimalizace šikany. Publikace přináší konkrétní rady nejen šikanovaným dětem, ale i jejich rodičům.

edice Radnice: č. 7

autor: Mgr. Petr Neckař, DiS.

rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-904690-1-3

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Stop šikaně.pdf, (1,9 MB)

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2011

Náhled obálky publikace o základních školách

stručná anotace: Publikace je uceleným přehledem základních škol na území města Hradec Králové. Obsahuje také informace o školách, jejichž zřizovatelem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou stručně představeny všechny základní školy na území města - zajímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale také je zajímavé porovnat uvedené informace o nabídkách volitelných předmětů a kroužků. V nedposlední řadě publikace obsahuje i rubriku "Otázka pro", v rámci níž všichni ředitelé škol odpovídali na otázku, proč by rodičům doporučili, aby své dítě zapsali právě do jejich školy.

edice Radnice: č. 6

autoři: Mgr. Petr Neckař, DiS. a Ing. Bc. Alena Synková

rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-904690-0-6

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf ZŠ 2011.pdf, (11,14 MB)

 

Sociální služby v Hradci Králové, přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích

Obálka publikace Sociální služby v Hradci Králové

stručná anotace: Tato obsáhlá publikace, která má 112 stran, je uceleným přehledem poskytovatelů služeb pro v názvu uvedené skupiny obyvatel. Obsahuje nejen seznam poskytovatelů sociálních služeb, ale také charakteristiku jednotlivých poskytovatelů, včetně uvedení nabízených služeb. Nechybí samozřejmě ani kontakty.

edice Radnice: č. 5

autoři: Mgr. Petr Neckař, DiS. a Mgr. Marek Šimůnek

rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-904264-6-7

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Sociální služby v Hradci Králové.pdf, (2,5 MB)

 

Přehled mateřských škol v Hradci Králové, 2010

Náhled na obálku publikace

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Publikace detailně informuje o nabídkách jednotlivých mateřských škol, nechybí ani přehled naplněnosti MŠ, obsahuje rovněž veškeré důležité kontaktní údaje. Publikace je doplněna řadou fotografií z akcí pořádaných jednotlivými mateřskými školami.

edice Radnice: č. 4

autoři: Ing. Bc. Alena Synková a Mgr. Petr Neckař, DiS.

rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-904264-5-0

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Přehled mateřských škol v Hradci Králové, 2010.pdf, (8,78 MB)

 

Adopce a pěstounská péče aneb Jak na to

publikace - Adopce a pěstounská péče

stručná anotace: Publikace obsahuje základní informace o tom, jak podat žádost o adopci nebo pěstounskou péči, dále o tom, co po podání žádosti následuje. V publikaci jsou rozhovory s různými odborníky, kteří se problematikou adopce a pěstounské péče ve své praxi z různých pohledů zabývají. Publikace upozorňuje na skutečnost, že žadatelů zejména o pěstounskou péči je málo, kdežto dětí v ústavní péči, kteří potřebují náhradní rodiče, je mnoho. Publikace upozorňuje i na fakt, že se žadateli o pěstounskou péči mohou stát i lidé, kteří již mají vlastní děti.

edice Radnice: č. 3

autor: Mgr. Petr Neckař, DiS.

rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-904264-4-3

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Adopce a pěstounská péče aneb Jak na to.pdf, (3,63 MB)

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2010

publikace - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

stručná anotace: Publikace je uceleným přehledem základních škol na území města Hradec Králové. Obsahuje také informace o školách, jejichž zřizovatelem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou stručně představeny všechny základní školy na území města - zajímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale také je zajímavé porovnat uvedené informace o nabídkách volitelných předmětů a kroužků. V nedposlední řadě publikace obsahuje i rubriku "Otázka pro", v rámci níž všichni ředitelé škol odpovídali na otázku, proč by rodičům doporučili, aby své dítě zapsali právě do jejich školy.

edice Radnice: č. 2

autoři: Mgr. Petr Neckař, DiS. a Ing. Bc. Alena Synková

rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-904264-3-6

Publikaci si můžete stáhnout po kliknutí na následující odkaz:

pdf Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2010.pdf, (7,81 MB)

 

Co by rodiče mohlo zajímat před vstupem jejich dítěte do mateřské školy, 2009

stručná anotace: Tato publikace je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Obsahuje nejen charakteristiky jednotlivých mateřských škol, ale také informace o rozšířených činnostech v jednotlivých MŠ. Ředitelky MŠ v publikaci odpovídají na otázku: Proč byste rodičům, kteří nyní přemýšlejí o tom, do jaké mateřské školy přihlásí své dítě, doporučila právě vaši MŠ? Je zajímavé porovnat jednotlivé odpovědi.

edice Radnice: č. 1

autor: Mgr. Petr Neckař, DiS.

rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-904264-2-9

soubor publikací vydaných městem

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty