Do svatební síně se lehce dostanou i vozíčkáři

Dům U Špuláků Jeden z nejvýznamnějších hradeckých měšťanských objektů, dům U Špuláků na Velkém náměstí, bude párům, které si chtějí říct ano, sloužit možná už na podzim. Rekonstrukce bude stavebně dokončena v srpnu, pak přijde na řadu vybavení interiérů. Svatby se nyní konají v náhradních prostorách, především v městské hudební síni.

Práce na přestavbě domu, v němž se narodil někdejší starosta František Ulrich, finišují. „Dělají se finální práce,“ uvedla Jana Sedlářová z investičního odboru hradeckého magistrátu. Přestavba zlepší špatný stav domu U Špuláků, především střechy a všech rozvodů, město však zároveň získá reprezentativní prostory a vyřeší problémy s těžkou dostupností obřadní síně pro imobilní spoluobčany. „Podařilo se nám zajistit bezbariérový přístup, který bude umožněn zezadu, kde je pro tento účel zhotovena rampa. Dalším zlepšením bude, že odpadne potkávání dvou svateb v předsálí obřadní síně. Východ z obřadní síně je totiž řešen jinak, takže se svatebčané už nebudou muset po obřadu vracet zpět do předsálí,“ řekla Jana Sedlářová.

Kromě místa konání svatebních obřadů bude dům U Špuláků plnit také jiné funkce. Ve třetím patře objektu bude po dokončení rekonstrukce pokoj pro významné návštěvy Hradce Králové, ovšem ani novomanželé by nemuseli přijít zkrátka. Jednou z možností do budoucna je, že by tady mohli třeba strávit svatební noc. Ve druhém patře vzniknou například reprezentační prostory města se salonkem pro podpis důležitých smluv, zasedací místnost, přednáškový sál či výstavní prostory, využitelné bude rovněž krásné sklepení.

Náklady na rekonstrukci domu U Špuláků dosáhnou zhruba 40 milionů korun, velkou část peněz však poskytne Evropská unie. Žádost o dotaci město podalo v srpnu roku 2009 a smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v březnu následujícího roku. Podle smlouvy má město přislíbenu dotaci ve výši maximálně 23,404 milionu korun, což odpovídá 62,72 procenta způsobilých výdajů. Z dotace již bylo městu proplaceno více než 8,6 milionu korun a začátkem května Hradec Králové požádal o dalších téměř 5,4 milionu korun.

Rekonstrukci historického domu využili archeologové, kteří při průzkumu objevili řadu zajímavých dokladů o minulosti objektu i celé této lokality. „Podařilo se nám zde nalézt zbytky sklepení předchůdce stávajícího domu. Šlo o dřevěný objekt z konce 13. století,“ sdělil archeolog hradeckého muzea Radek Bláha. V odpadní jímce, která k tomuto domu patřila, archeologové našli i vybavení kuchyně a železné předměty, například klíč. Ve druhém patře domu U Špuláků byla objevena část původní podlahy z keramických dlaždic, která pocházela z 15. až 16. století.

Kliknutím na obrázek přehrajete reportáž:

Do svatební síně se dostanou i vozíčkáři
Projekt Dům U Špuláků - je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivita 2.2.1 Rozvoj infrastrktury pro kulturní a sportovní aktivity. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Regionální operační program NUTSII Severovýchod

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty