Další projekty a investice do Hradecko-pardubické aglomerace dostaly zelenou

mesto.jpg [14. červen 2017]  Revitalizace hradu Kunětická hora nebo předaplikační výzkumy vysokých škol a fakultní nemocnice. To je jen pár z mnoha projektů, jejichž realizaci na svém čtvrtečním jednání schválil Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Ještě letos budou vyhlášené další výzvy za téměř 900 milionů korun.

„Doporučující stanovisko jsme vydali na dalších devět projektů z oblasti dopravy, vzdělávání, výzkumu a kultury za téměř 370 milionů,“ řekl předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát. První aglomerační výzvy byly vypsány již v říjnu 2016 a do současnosti bylo schváleno třicet jedna projektových záměrů za téměř 900 milionů korun.

„Schválili jsme pět záměrů z oblasti předaplikačního výzkumu vysokých škol hradecké fakultní nemocnice. Z oblasti polytechnického vzdělávání rekonstrukci a vybavení jedné základní a jedné střední školy, revitalizaci národní kulturní památky a vybudování cyklostezky,“ dodal královéhradecký primátor Zdeněk Fink.

Možnost usilovat o dotaci přitom budou mít ještě další projekty. „Šest projektových záměrů na rekonstrukci a vybavení základních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání bylo vráceno k dopracování, a to z důvodu nesplnění všech kritérií. Jejich žadatelům byly vráceny na základě doporučení odborníků z příslušné pracovní skupiny k dopracování s možností opětovného předložení záměru na Řídicí výbor,“ upřesnil náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Aglomerace má díky své Strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun, kterou musí nejpozději vyčerpat do konce roku 2023. V současné době aglomerace aktivně usiluje o navýšení alokace ve výši 200 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, které chce použít na revitalizaci národních kulturních památek, muzeí a depozitářů a o dalších 50 mil. Kč z Operačního programu Doprava na podporu elektrické trakce pro veřejnou hromadnou dopravu ve městech.

Aglomerace se ve své Strategii zavázala plnit konkrétní hodnoty monitorovacích indikátorů, které představují budoucí projekty a zároveň vyčerpat přidělené finanční prostředky. „Je tedy důležité neustávat v přípravě projektů a vést je k fyzické realizaci. Už v letošním roce máme naplánované další výzvy za téměř 900 milionů korun,“ dodává manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (8. 6. 2017)

Název projektu

Žadatel

Podpora EU

Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové

Biskupství královéhradecké

50 888 650

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Národní památkový ústav

61 103 857

Stará vojenská plovárna (Vinice 25)

Statutární město Pardubice

7 887 910

Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí

Základní škola a mateřská škola, Libčany

3 400 000

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi                polymerních nanokompozitů – NANOMAT

Univerzita Pardubice

59 958 249

Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIO

Univerzita Pardubice

103 700 000

PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

33 509 000

Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH)

Univerzita Karlova

61 395 000

IT4Bio

Univerzita Hradec Králové

37 400 000

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až březen 2017)

Název projektu

Žadatel

Podpora EU

 Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

 Město Přelouč

20 367 147

 Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy  v Pardubicích

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

38 675 000

 Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely  veřejné dopravy v Hradci Králové

 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

61 200 000

 Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních  dokumentů v SVK HK

 Královéhradecký kraj

12 750 000

 Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

 Pardubický kraj

79 999 994

 Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

16 882 885

 Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

34 249 437

 Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na  principu bezkontaktních čipových karet

 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

30 005 000

 Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné  dopravě  v Pardubicích

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

25 500 000

 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

 Královéhradecký kraj

43 604 610

 Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání  Chlumec  nad Cidlinou

 Královéhradecký kraj

20 410 804

 Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

 Královéhradecký kraj

10 017 800

 Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel  motory  – SOŠ a SOU Vocelova HK

 Královéhradecký kraj

15 649 421

 SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen

 Pardubický kraj

16 745 000

 Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky

 Pardubický kraj

7 565 000

 Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných  předmětů

 Pardubický kraj

7 395 000

 SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových  technologií

 Pardubický kraj

12 750 000

 SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen

 Pardubický kraj

12 580 000

 Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří

 Pardubický kraj

5 950 000

 SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe

 Pardubický kraj

20 554 955

 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku

 Pardubický kraj

6 460 000

 Příhrádek Pardubice

 Pardubický kraj

44 439 700

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017 (plán 5-12/2017)

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava)                                                        67 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ)                                                          33 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea)                                      380 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce)                                     20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy)                         35 000 000 Kč
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ)                                                                    60 000 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
SC 1.1, 1.2, 2.3, 2.4                                                   212 710 960 Kč

Celkem zbývající výzvy v roce 2017:                    807 710 960 Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty