Co bude se stanicí na propan−butan?

Foto ze setkání Zejména otázku bezpečnosti přečerpávací stanice propan-butanu řešili obyvatelé Slezského Předměstí spolu s vedením města na veřejné schůzi 21. dubna. Stanice společnosti Profer Plus podle platné legislativy splňuje všechna bezpečnostní opatření, ale její umístění v blízkosti hustě obydleného sídliště vzbuzuje v lidech obavy. Zdejší obyvatelé sepsali proti provozovně petici.

Magistrát k posouzení stavu věci oslovil Českou inspekci životního prostředí, Inspektorát práce i Drážní úřad s výsledkem, že doposud zde kontroly neshledaly žádné závady. Zástupce společnosti Profer Plus i vedení města však informovali přítomné, že prověřují možnosti přemístění provozu do vhodnější lokality. Pokud město v minulosti ve stavebním řádu pochybilo, udělá se vše pro to, aby subjekt mohl vyvíjet svou činnost jinde a ne v zastavěném území.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty