Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje na nové adrese

Ilustrační foto Od září letošního roku poskytuje Centrum pro zdravotně postižené svoje služby pro osoby se zdravotním postižením z celého Královéhradeckého kraje na nové adrese, a to v budově bývalé II. interní kliniky na Slezském předměstí v Hradci Králové, ul. Pospíšilova 365.

Jde především o odborné sociální poradenství, kde poskytujeme poradenství v oblasti sociálních služeb, invalidních důchodů, průkazek ZTP a ZTP/P, příspěvku na péči a různých dalších příspěvků. Samozřejmostí je i sepsání odvolání či námitek, pokud nebyl požadovaný příspěvek přiznán. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin je na centru právník, který je schopen po stránce právní poradit i v dalších oblastech života. Nedílnou součástí poradenství je i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V této půjčovně lze zapůjčit na dobu nezbytně nutnou invalidní vozíky, klozetová křesla, různá chodítka, sedačky do vany, elektrický vozík, schodolez a další. Na základě velké poptávky jsme nově zakoupili i tři polohovací postele.

Další službou jsou sociálně aktivizační služby. Je to především provozování Centra péče o duševní zdraví, které je určeno pro občany s duševním onemocněním. V provozu je od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin. Zde se klienti mohou vzdělávat na počítačích, v anglickém jazyce, cvičit v posilovně a tělocvičně, učit se různým dovednostem v rámci arteterapie a podobně.

Druhou částí této služby je pořádání psychorehabilitačních pobytů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením. U dětí a mládeže je to především zimní a letní tábor, víkendové pobyty a výlety. U dospělých jsou to rekondiční pobyty a sportovně rehabilitační víkendy.

Mimo tyto služby je možno u nás získat kompenzační pomůcky pro občany se sluchovým postižením, prodáváme baterie do naslouchacích aparátů, pryžové nástavce na francouzské hole a další. Nabízíme též služby finanční poradny, psychologa, poradenství v oblasti odstraňování architektonických a komunikačních bariér. Veškeré služby, kromě pobytových akcí a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jsou zdarma. Bližší informace je možno získat na www.czphk.cz.

Sídlo:

Centrum pro zdravotně postižené KH kraje
Pospíšilova 365/9
500 03  Hradec Králové 3

tel.: 495 538 867, 604 839 979

e-mail: czphk@czphk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty