Centrum přírodovědného a technického vzdělávání představí lidské tělo jako dokonalý stroj

Ilustrační logo [15. červen 2016]  Excelentní vzdělávací centrum s pracovním názvem „Lidské tělo – dokonalý stroj?“, které by mělo vzniknout ve školní budově bývalé základní školy T. G. Masaryka v Lipkách, chce podpořit vzdělávání zejména dětí v technických a přírodovědných oborech. Město bude chtít na projekt v hodnotě přesahující 150 milionů korun a patřící do agendy „smart city“, čerpat především prostředky z IROP. Kromě dětí základních škol by mělo centrum sloužit i studentům středních škol a zapojeny by měly být i školy vysoké. Radnice však bude chtít zpřístupnit hotové centrum i dalším skupinám obyvatel, pokud to čerpání dotace dovolí.

„Pro úspěšnou přípravu, ale i budoucí provoz považuji za velmi důležité spolupracovat na tomto projektovém záměru s vysokými školami v Hradci Králové, s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, ale i s Královéhradeckým krajem. Spolupráce všech úrovní vzdělávání je i jedním z cílů tohoto polytechnického centra,“ vysvětlil záměr primátor města Zdeněk Fink. Ten zároveň koncem minulého týdne jednotlivé subjekty pozval, aby jim účel projektu představil a vyzval je ke spolupráci.

S vybudováním centra se zároveň opraví školní budova, nicméně účel objektu projektovaného Josefem Gočárem zůstane zachován. V Hradci Králové se jedná o budovu bývalé základní školy T. G. Masaryka, V Lipkách 692. Objekt Josefa Gočára z roku 1927 čítá 26 učeben a 17 kanceláří. Jedním z požadavků je totiž budovu „nezkazit“. „Nechceme vybudovat technologický skanzen či muzeum ani žádný izolovaný projekt. Naší snahou je otevřít lidem vzdělávací centrum, které v souvislostech přiblíží přírodní vědy o člověku. Chceme centrum zpřístupnit například i seniorům,“ doplnil Zdeněk Fink.

Výukové programy budou sladěny s potřebami škol v Královéhradeckém kraji. Centrum bude moderními a efektivními metodami představovat různým věkovým kategoriím a vzdělávacím stupňům přírodovědné jevy v souvislostech, bude se snažit propojit výuku a praxi a začlení do denního života žáků. „Projekt, který by měl zvýšit zájem žáků o obory jako je biologie, fyzika, chemie, matematika či IT, nabídne nadstandardní výukové a pracovní prostředí, které na jiných běžných školách není žákům dostupné a které umožní aplikovat mezioborový přístup. U nás ve městě nejspíš univerzita technického směru nebude, a proto tento projekt svým zaměřením tak trochu směřuje i k uplatnění budoucí výroby s vysokou přidanou hodnotou, o kterou usilujeme,“ zdůraznil Zdeněk Fink.

Záměr projektu „Lidské tělo – dokonalý stroj?“ je na samém začátku, město má hotový stavebně historický průzkum a v náčrtu náplně projektu. „Projektový tým, který již pracuje, je složený mimo jiné z pracovníků města, externích spolupracovníků, architekta a ze zástupců škol základních, středních, bude rozšířen i o zástupce škol vysokých, ale i odborníků Královéhradeckého kraje. Věřím, že se nám podaří získat i zdejší fakultní nemocnici. Spolupráce by měla probíhat i s domem dětí a mládeže a dalšími subjekty ve městě. Nyní se bude zhruba půl roku zpřesňovat účel a konkrétněji definovat obsahová náplň centra. Tento počin je součástí již schváleného seznamu projektů a v případě, že vše dopadne podle našich představ, mohl by provoz být zahájen ve školním roce 2021/2022,“ vysvětlil Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení a dodal, že hotové centrum nabídne soubor učeben a sálů s moderním interaktivním vybavením. Město se inspirovalo podobnými prvky z úspěšných vědeckých center, ať už jde o California science center, Museum Corpus a podobně.

Hradec Králové je významným sídlem vzdělanosti nejen v oblasti lékařských, farmaceutických a biotechnologických věd v České republice.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty