Část severních teras se uzavírá

Severní terasy Část severních teras nad Žižkovými sady se od pondělí uzavírá mobilním oplocením. Ačkoliv zde nehrozí bezprostřední nebezpečí, město přikročilo k tomuto opatření bez odkladu poté, co statik a geolog označili některá místa teras ve střednědobém či dlouhodobém hledisku za problematická. Statický posudek si město vyžádalo po březnovém náhlém sesunutí části hradby u Adalbertina. Uzávěra se dotkne některých horizontálních spojnic mezi schodištěm na Kavčí plácek a schodištěm do Radoušovy ulice ke Klicperovu divadlu.

Potom, co se zřítila hradba u Adabertina, zadalo město statický a inženýrskogeologický průzkum dalších částí severních teras. „Chtěli jsme s jistotou vědět, zda nehrozí další podobná nečekaná událost, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí,“ říká vedoucí magistrátního odboru správy majetku města Ondřej Votroubek. Podle odborníků naštěstí nic podobného aktuálně nehrozí, ale některá místa už letitým intenzivním užíváním spolu s působícími geotechnickými podmínkami nejsou v nejlepší formě.

Shledali jsme několik míst, která jsou ve střednědobém či dlouhodobém výhledu riziková,“ uvádí geolog Jiří Petera. „Nejedná se o situace bezprostředně nebezpečné a sesuv nebo zřícení aktuálně nehrozí. Opěrný systém je sice porušený, ale prozatím funkční. Patrné jsou zatím mírné propady a rozrušení povrchů terasových plošin a stezek či vykloněné zídky tvořící stabilizační okraj chodníků, které sledují plíživý pohyb svahu. Tady je vyšší stupeň nebezpečí, že v horizontu let dojde při kombinaci nepříznivých faktorů k výraznějšímu sesutí. Dnes je destrukce pomalá, ale může se zvýraznit a progresovat,“ vysvětluje geolog.

„V souvislosti s nárůstem provozu na terasách v době divadelního festivalu a venkovních produkcí Open air (21. – 30. 6.) tedy nechceme riskovat žádnou mimořádnou situaci, dodává za město Ondřej Votroubek. „Pořadatele venkovních představení jsme o tomto stavu informovali a konzultovali uzávěru s jejich potřebami tak, aby nebyl narušen chod akce.“

Terasy, které vznikaly po zboření městských hradeb od počátku 20. století do 30. let, byly výrazněji rekonstruovány v 70. letech, kdy přibyla železobetonová konstrukce – druhá úroveň teras - která nemá cihlová obklad. Později pak ještě prošlo rekonstrukcí schodiště pod Kavčím pláckem.

V tuto chvíli město opravuje hradby na jižní straně hradeckého návrší a souběžně i terasy pod kanovnickými domy. V minulých letech obnovou prošlo schodiště u pivovaru, Kozinka a hradby pod Městskou hudební síní.

V návaznosti na získaný posudek město připravuje varianty harmonogramu prací podle návrhů stabilizace městských hradeb. K těm bude zároveň hledat vhodné dotační tituly.

Kliknutím na obrázek přehrajete reportáž:

Část severních teras byla uzavřena

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty