Bezpečnost cyklistů především

Ilustrační foto Viditelnou změnou prochází v těchto dnech ulice Na Drahách v Malšovicích, kde po obou stranách významné spojnice mezi Slezským Předměstím a Malšovicemi s vazbou do novohradeckých lesů vzniká pro cyklisty bezpečný pruh. Jde o jednu z cyklisticky nejzatíženějších ulic, proto město přistoupilo před letní sezónou k opatření pro podporu tohoto v Hradci oblíbeného a tradičního druhu dopravy.

Cyklisté by měli být vnímáni jako plnohodnotní účastníci provozu. V Hradci Králové používá kolo k dopravě zhruba 10 tisíc obyvatel města a podle statistiky a průzkumů denně ujedou tito cyklisté celkem 60 tisíc km, přičemž průměrná délka tras se pohybuje kolem 3 km. Průzkum ukázal, že značný počet hradeckých cyklistů by uvítal budování dalších cyklostezek v rámci města. V rámci podpory cyklistické dopravy ve městě se v současné době prověřují jednotlivá opatření vedoucí k preferenci a integraci cyklistů v silničním provozu. Jde o standardní a integrační řešení, které se čím dále více objevuje i v dalších městech (Praha, Pardubice, Břeclav, …).

Ulici Na Drahách obecně využívá výrazné množství cyklistů a jde tím pádem o jednu z takto nejzatíženějších ulic z hlediska důležitého propojení Slezského Předměstí a Malšovic a příměstských lesů. Tato ulice splňuje podle příslušných norem parametry navržených úprav a řešení se obousměrně týká úseku od křižovatky „U Husa“ k ul. Úprkova. Navržená opatření s sebou přinášejí omezení pro parkující vozidla u středového pásu zeleně. Jedná se o lokalitu s rodinnými domy, kde se předpokládá odstavení vozidel na vlastních pozemcích.

„Jedna polovina vozovky od ulice Úprkovy ke křižovatce U Husa je již hotova, v současné chvíli dochází k opravě vozovky v druhé polovině. Ta byla v daleko horším technickém stavu,“ upřesnil Tomáš Pospíšil, vedoucí správy místních komunikací Technických služeb Hradec Králové.

Veškeré procesy prošly standardním projednáním s dopravně bezpečnostními orgány a jsou v souladu s příslušnou legislativou a normovými předpisy. Tato úprava silničního provozu byla stanovena odborem dopravy hradeckého magistrátu a s navrženým opatřením byla seznámena i Komise místní samosprávy Malšovice.

Nejen v souvislosti s uvedenými úpravami připravuje město webový link, na kterém by více představilo tyto a jiné podobné úpravy a záměry podporující cyklistickou dopravu v Hradci Králové i regionu.  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty