Benešova třída bude mít své informační středisko

IC Benešova třída Město Hradec Králové již v minulosti představilo svůj záměr revitalizace veřejného prostranství a bytového fondu na třídě Edvarda Beneše. Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj formou Integrovaného plánu rozvoje města

Projekt je rozdělen do dvou oblastí. První z nich je rekonstrukce bytového fondu, kde je město partnerem pro jednotlivé vlastníky domů a podílí se na spolufinancování. Druhá oblast se týká revitalizaci veřejných prostranství, kde město v první etapě předpokládá investici přibližně 200 mil. Kč. V současné době již byly vyhlášeny odpovídající výzvy k podání žádosti o dotaci. Pro rekonstrukci bytových domů je výzva kontinuální a je pro ni v první fázi alokována finanční částka 40 mil. Kč. První kolo výzev bude ukončeno v pondělí 15. 3. 2010. Další kola mohou pokračovat, pokud nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky. Pro revitalizaci veřejných prostranství je alokována částka 116,5 mil. Kč.

Pro zlepšení informovanosti veřejnosti v této věci a koordinaci celého projektu připravilo město projekt na vybudování kontaktního místa v lokalitě Benešovy třídy. Ve spolupráci s Komisí místní samosprávy Moravské Předměstí sever bylo vytipováno vhodné místo, kde se nyní dokončují poslední úpravy. Informační středisko by mělo začít fungovat od 22. února na adrese tř. E. Beneše čp. 1542, a to vždy v pondělí a středu od 15.00 do 17.00 hodin. V tuto dobu zde budou k dispozici kompetentní pracovníci, kteří poskytnou zájemcům aktuální informace k projektu revitalizace.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty