Audit Leteckých služeb odstartoval změny

Ilustrační foto Výběr nového ředitele společnosti, důkladná restrukturalizace a citelná úsporná opatření provází městskou společnost Letecké služby Hradec Králové bezprostředně od auditu. Závěry veřejnosprávní kontroly spustily vlnu opatření a změn, které mají narovnat pochybení uvedená v závěrech interního auditu, jež kontroloval hospodaření organizace v letech 2009 a 2010.

Městem vlastněná organizace Letecké služby Hradec Králové projde v následujícím období zatěžkávací zkouškou. Musí obhájit své působení za zcela nových podmínek, vytyčených představenstvem společnosti. Světlo světa spatřil dokument o dalším strategickém směřování letiště a celé městské organizace, v jejíž správě a provozu areál je.

„Z konkrétních opatření vyplývá pro rok 2012 úspora mzdových nákladů ve výši 1,2 mil. Kč, čehož docílíme poklesem počtu zaměstnanců z patnácti na deset. Fixní náklady čeká úspora 1 mil. Kč. V roce 2013 už bude úspora personálních nákladových položek činit 2 mil. Kč, protože rozpočet této kapitoly již nebude zatížen odstupným zaměstnancům. V roce 2013 se celkové úspory budou pohybovat už kolem 3 mil. Kč, “ uvádí konkrétní výčet nový předseda představenstva této společnosti Jiří Jiroušek.

Součástí je i nutná restrukturalizace, která předpokládá hledání úspor v provozních nákladech organizace při zachování současné úrovně služeb. Poskytování podmínek podnikatelským subjektům pro investování na letišti je v dokumentu zohledněno také. Budoucnost letiště se také stále opírá o myšlenku umístění Národního centra pro krizovou připravenost právě na královéhradeckém letišti.

„Společnost má v tuto chvíli jasnou vizi, kam chce kráčet. Jasným signálem nastartovaných změn je i nový ředitel společnosti či nové představenstvo, které navrhlo výrazné úspory. Chyby, které audit našel a popsal, budou napraveny do konce tohoto roku,“ říká Jiří Jiroušek.

„Představenstvo společnosti by mělo být odpolitizované a jednotlivé posty, kterých by mělo být méně, by měli obsadit zejména manažeři. Dozorčí rada by měla patřit zastupitelům,“ dodává primátor města Zdeněk Fink, který je v případě městské organizace členem i valné hromady, která se sejde v řádném termínu v příštím roce.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty