Akademie seniorů věnovaná problematice domácího násilí

Městská policie „Akademie seniorů“ pokračuje ve středu 15.prosince od 14 hod. v  zasedací místnosti č. 94 v 2. patře levého křídla budovy magistrátu města další přednáškou. Tato, v pořadí již druhá přednáška, je věnována problematice domácího násilí.

Jedná se o program postavený na vybraných aktuálních tématech, které jsou přednášeny v samostatných blocích. Cílem je zvýšení právního povědomí a získání praktických znalostí, které mají zvýšit bezpečnost seniorů. Lektory budou strážníci oddělení prevence kriminality, kteří na jednotlivé přednášky pozvou externí odborníky z daných oborů i poskytovatele služeb, souvisejících s touto problematikou.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty