Administrace IPRM Centrum potvrzena

Již v minulých číslech jsme zveřejnili, že naše město má možnost čerpat na určité své projekty dotaci z Evropské unie, a to prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města (dále jen IPRM Centrum).

Do 30. června 2015 máme k dispozici téměř 500 mil. Kč na 15 projektů.  Aby město úspěšně zvládlo vyčerpat všechny alokované finanční prostředky, zorganizovalo výběrové řízení na koordinátora, který bude vše řídit. Vítězem se stala společnost CEP, a.s.

Jeden z dílčích projektů v rámci IPRM Centrum je Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města, pro který byla dne 1.12.2010 s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu činí 6.218.050 Kč, přičemž dotace je ve výši 5 745 025 Kč. Cílem výše uvedeného projektu je zajistit přípravnou a realizační fázi celého IPRM Centrum a tím přispět k úspěšné realizaci dalších dílčích projektů v IPRM Centrum zařazených.

O jednotlivých projektech a průběhu jejich realizace budeme informovat v dalších číslech.

Image

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty