Zvoníci opět v akci: pod Bílou věží představili korouhev i kostýmy

Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Dne 28. srpna se pod Bílou věží konal slavnostní ceremoniál zvoníků. Náměstek primátora Martin Soukup, který je také jedním ze zvoníků, pasoval Jana Koška zvoníkem „U svatého Augustina“, v programu bylo i představení nových kostýmů zvoníků, dále nové korouhve zvoníků, které dal požehnání Mons. Josef Socha.

„Pro návštěvníky i obyvatele města jsme připravili zajímavou podívanou, která souvisí se zvonem Augustin, což je třetí největší zvon v České republice. Tento zvon je umístěn v Bílé věži, rozeznívá se zhruba dvanáctkrát ročně,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že díky dřívějšímu znovuobnovení zvonění na zvon sv. Augustin město získalo další významnou atraktivitu, protože si zájemci mohou objednat účast na zvonění a být tak u zvonu přímo v době zvonění. Objednat se lze prostřednictvím webu www.bilavez.cz. „Každý účastník zvonění obdrží CD se zvukem zvonu a certifikát potvrzující účast na zvonění,“ uvedl Martin Soukup. 

Foto ze slavnostního ceremoniálu zvoníků

Foto ze slavnostního ceremoniálu zvoníků

Foto ze slavnostního ceremoniálu zvoníků

Foto ze slavnostního ceremoniálu zvoníků

Foto ze slavnostního ceremoniálu zvoníků

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty