ZŠ Úprkova se zapojila do projektu Ekoškola

Ekoškola Základní škola Úprkova, která se zaměřuje na environmentální výchovu, 1. března slavnostně vstoupila do mezinárodního projektu Ekoškola, jehož cílem je nejen ochrana životního prostředí, ale také zvýšení informovanosti dětí o ekologických problémech.

Slavnostního zahájení projektu v ZŠ Úprkova se mimo jiné zúčastnili:  náměstkyně primátora Pavla Finfrlová a náměstek primátora Martin Soukup, kteří symbolickým přestřižením pásky projekt v této škole odstartovali. „V rámci projektu zmonitorujeme naši školu z hlediska energetických úspor a třídění odpadu. Připravujeme různé činnosti, do kterých se zapojí nejen žáci a učitelé, ale také rodiče žáků,“ řekl ředitel uvedené školy Petr Lehký. Vysvětlil, že v rámci projektu budou děti s pedagogy měřit například úniky tepla z budovy, monitorovat se bude i množství vyvážených odpadů.

Zahájení projektu Ekoškola

Zahájení projektu Ekoškola

Zahájení projektu Ekoškola

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty