ZŠ SNP spolupracuje s francouzskou školou

Žáci z Francie v ZŠ SNP V základní škole SNP byla ve dnech 3. – 10. května jedenatřicetičlenná delegace dvanáctiletých a třináctiletých žáků ze školy z francouzského historického města Poitiers, která do Hradce Králové přijela v rámci týdenního výměnného pobytu. S touto školou ZŠ SNP, která se zaměřuje na výuku cizích jazyků, spolupracuje již dva roky.

„Spolupráce s touto školou je zaměřena na environmentální výchovu. Děti zkoumaly kvalitu vody. Porovnávaly, jak je kvalitní voda u nás  a ve Francii. V rámci návštěvy jsme hostům ukázali některé krásy naší republiky. Podívali se do Harrachova, do Opočna, Třebechovic, nechyběl ani výlet do Prahy,“ řekla ředitelka ZŠ SNP Miluška Karásková.

V pondělí 10. května se ve škole uskutečnil projektový den, který škola připravila společně s Univerzitou Hradec Králové – s katedrou francouzštiny. Francouzští žáci na různých stanovištích plnili zadané úkoly. „Se zahraničními školami hodně spolupracujeme v rámci projektu Comenius. Naposled jsme byli v březnu právě ve Francii,“ uvedla Miluška Karásková.

Město podobné výměnné pobyty vítá. „Jsme moc rádi, když se školy zapojují do výměnných pobytů. Právě proto navazujeme a udržujeme i spolupráci s různými partnerskými městy v zahraničí. Je dobré, když děti mají možnost poznávat jiné země a vidět, jak se v nich žije. Mohou si díky tomu v praxi vyzkoušet své dosavadní jazykové znalosti,“ konstatoval náměstek primátora Marin Soukup.

Žáci z Francie v ZŠ SNP

Žáci z Francie v ZŠ SNP

Žáci z Francie v ZŠ SNP - na snímku učitelka

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty