Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem

 • Kontrola splnění usnesení rady města

     pdf.pngZápis z kontroly - Kontrola splnění usnesení rady města

 • Nakládání s pohledávkami města

    pdf.pngZápis z kontroly - Nakládání s pohledávkami města

 • Kontrola evidence podpor malého rozsahu (de minimis) dle zákona č. 21/2004 Sb.

   pdf.pngZápis z kontroly - Kontrola evidence podpor malého rozsahu (de minimis) dle zákona č. 215/2004 Sb.

 • Kontrola evidence movitého majetku

   pdf.pngZápis z kontroly - Kontrola evidence movitého majetku

 • Čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města (rezerva primátora) za rok 2016

   pdf.pngZápis z kontroly - Čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města (rezerva primátora) za rok 2016

 • Postup města při výběrovém řízení na pronájem festivalových prostor v areálu letiště Hradec Králové

  pdf.pngZápis z kontroly - Postup města při výběrovém řízení na pronájem festivalových prostor v areálu letiště Hradec Králové

 • Prošetření zákonnosti Zásad zpracování a vydávání Radnice

  pdf.png Zápis z kontroly - Prošetření zákonnosti Zásad zpracování a vydávání Radnice.pdf

 • Kontrola čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města za rok 2015:

  pdf.png Zápis z kontroly - rezerva primátora.pdf

 • Zadávací řízení na realizaci projektu Křižovatka Koruna:

        zapis_z_kontroly_verejnost.pdf Zápis z kontroly - zadávací řízení na realizaci projektu Křižovatka Koruna.pdf

 • Pravidla pro výběrová řízení ve smyslu zakázek na nákup služeb, zboží a stavebních prací:

         zapis_z_kontroly_verejnost.pdf Zápis z kontroly - Pravidla pro výběrová řízení ve smyslu zakázek na nákup služeb, zboží a stavebních prací.pdf

 • Kontrola smlouvy týkající se daru objektu v ulici Čajkovského organizaci Prostor Pro o.p.s.:

         zapis_z_kontroly_verejnost.pdf Zápis z kontroly - Kontrola smlouvy týkající se daru objektu v ulici Čajkovského organizaci Prostor Pro o.p.s.pdf

 • Kontrola plnění smluvních vztahů organizace Lávka o.p.s.:

        ZZápis z kontroly - kontrola smluvních vztahů organizace Lávka o.p.s..pdf  Zápis z kontroly - kontrola plnění smluvních vztahů organizace Lávka o.p.s.pdf

 • Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů:

         zapis_z_kontroly_verejnost.pdf Zápis z kontroly - kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů.pdf

 • Kontrola čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města za rok 2014:

pdf.pngZápis z kontroly - rezerva primátora.pdf

 • Kontrola zakázky rekonstrukce náměstí 28.října, ulic S.K.Neumana a Dukelská:

pdf.pngZápis z kontroly - rekontrukce nám. 28.října.pdf

 • Kontrola čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města za rok 2013:

pdf.pngZápis z kontroly - rezerva primátora.pdf

 • Kontrola dotací poskytnutých společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s.:

pdf.pngZápis z kontroly - dotace pro společnost Městské lesy.pdf

 • Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných přísp. org. Správa nemovitostí Hradec Králové:

pdf.pngZápis z kontroly - veřejné zakázky u SNHK.pdf

doc.pngZápis z kontroly - veřejné zakázky_vyjádření SNHK.doc

 • Kontrola dotací poskytnutých společnosti Královští lvi Hradec Králové, a.s.:

pdf.pngZápis z kontroly hokejového klubu.pdf

pdf.pngZápis z kontroly - hokejový klub_vyjádření odb.kultury.pdf

pdf.pngZápis z kontroly - hokejový klub_vyjádření HC Královští lvi HK.pdf

 • Kontrola přidělování, vyúčtování a využitelnosti finančních příspěvků z programu 5P v oblasti sociálních služeb

pdf.pngZápis z kontroly - sociální granty.pdf

 • Kontrola čerpání prostředků na akce pořádané pod záštitou města:

pdf.pngZápis z kontroly - rezerva primátora.pdf

 • Kontrola výběrového řízení na provozovatele kina Centrál:

pdf.pngZápis z kontroly - výběr.řízení - kino.pdf

 • Namátková kontrola směny pozemků města:

pdf.pngZápis z kontroly - směna pozemků.pdf

 • Kontrola akce Svodnice Plachta Hradec Králové:

pdf.pngZápis z kontroly - Svodnice Plachta.pdf

 • Kontrola dodržování pravidel pro poskytování příspěvků a dotací města:

 pdf.pngZápis z kontroly - dodržování pravidel pro poskytování příspěvků.pdf

 • Kontrola čerpání a použití příspěvků na akci Nábřeží sochařů:

 pdf.pngZápis z kontroly - nábřeží sochařů.pdf

 • Kontrola průběhu Revitalizace Benešovy třídy:

 pdf.pngZápis z kontroly - revitalizace Benešovy třídy.pdf

 • Kontrola dodržení zákonných postupů při pořízení pomníku Dr. Ulricha:

 pdf.pngZápis z kontroly _ Ulrichův pomník.pdf

 • Zateplení ZŠ v majetku města Hradec Králové - zpracování projektové dokumentace, pasportizace a studie pro podání žádosti o dotace z veřejných fondů:

 pdfZápis z kontroly - Zateplení ZŠ v majetku města Hradec Králové.pdf, (224,89 kB)

 • Kontrola dodržení zákonných postupů při investici Letní koupaliště:

 pdfZápis z kontroly - Letní koupaliště.pdf, (169,06 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty