Zastupitelé souhlasili se záměrem ukončit smlouvu se společností ABD Invest

Zimní stadion Zastupitelé koncem dubna souhlasili se záměrem ukončit smlouvu se společností ABD Invest s.r.o., která má v nájmu zimní stadion. Rekonstrukce a provozování stadionu by tak již nebylo v rukou firmy, ale jiného provozovatele, kterým může být hokejový klub HC VCES Hradec Králové či jiná městská organizace.

„Teď nastala etapa vyjednávání o podmínkách „rozvodu“ se společností ABD Invest. Město kvůli odstoupení od smlouvy bude muset zaplatit zhruba 150 milionů. Z krátkodobého hlediska se jedná o nevýhodnou operaci, každopádně stávající vedení města myslí daleko za hranice svého volebního období. Smlouva s ABD Invest měla trvat do roku 2022. Z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že je ukončení smlouvy pro město jednoznačně výhodný obchod,“ řekl Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace.

Uvedl dále, že by bylo nejvýhodnější, aby už v květnu zastupitelé schválili smlouvu, která bude řešit rozvázání smluvního vztahu. Od června nebo července by tak mohl stadion převzít do užívání hokejový klub nebo jiná městská organizace.

„Zhruba pětasedmdesát procent přestavby zimního stadionu je splněno. Z dlouhodobého hlediska díky vypovězení smlouvy ušetříme nemalé finanční prostředky. Pokud by dostala hokejový stadion do správy společnost HC VCES Hradec Králové a.s., mohl by se klub efektivně podílet na využitelnosti obou hal, což by byl přínos nejen pro samotný klub, ale pro všechny obyvatele města,“ řekl Martin Soukup.

Přeje si, aby se stadion více využíval nejen ke sportovním účelům, ale aby celý areál sloužil i k jiným akcím, například k pořádání výstav a koncertů.

Je však nutné pokračovat v opravách. „Musí se udělat rekonstrukce ledové plochy a mantinelů, důležitá je i rekonstrukce šaten a sociálního zázemí,“ uvedl Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty