Zastupitelé budou jednat o prodeji městských bytů a kompenzacích

mesto.png Bod o prodeji městských bytů v lokalitách Gočárova 1225 – 1229, Vrchlického 1230 a Střelecká 748 zastupitelé koncem března o měsíc odložili. Na dubnovém jednání zastupitelstva by měla být schválena nejen prodejní cena bytů, ale i výše kompenzací.

„Došlo k určité dohodě o tom, že bychom část kupní ceny vložili do fondů oprav a údržby jako kompenzaci za zanedbání a stavební zchátralost domů. Zároveň to bude kompenzace za nebytové prostory, které si město ponechává a bude s nimi hospodařit. Do mnohých bytů a domů určených k prodeji se skutečně dlouhodobě neinvestovalo, dělaly se pouze nezbytné opravy. Na březnovém zastupitelstvu jsme měli projednávat prodejní cenu a na dubnovém zastupitelstvu kompenzace, což mi připadalo nelogické. Navrhl jsem tedy, abychom vše v dubnu projednali společně, což bude přehlednější i pro samotné kupující,“ vysvětlil zastupitel Lubomír Štěpán. Uvedl dále, že pokud zastupitelé vše na dubnovém jednání schválí, což je podle něj velmi pravděpodobné, poté si lidé určené byty budou moci odkoupit.

„Zachováme vypočtenou výši za metr čtvereční bytové plochy, která vychází z prohlášení vlastníka a znaleckého posudku, zároveň budeme jednat o variantách kompenzací pro obyvatele, kteří bydlí v domech, v nichž jsou také nebytové prostory, což se týká i lokalit Gočárova 1225 – 1229 a Střelecká 748,“ řekl náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace Martin Soukup.

V úvahu přicházejí tři možnosti. „První z nich je, že se do fondu oprav přispěje procentuální částkou z případného prodeje nebytového prostoru. Druhá varianta počítá s tím, že když nebytový prostor dál zůstane v majetku města, ale bude v něm realizována komerční činnost, budou mít nájemníci bytů nárok na procenta z nájmu nebytového prostoru. Třetí možností je přímo přispět konkrétní částkou do fondu oprav,“ konstatoval Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty