Zápis z jednání KMS Piletice č. 7/2013

Za KMS zapsala N.Donátová

Zápis č. 7 
Komise místní samosprávy – Piletice ze dne 5.11.2013

Zahájení: 19:00

Místo jednáníObecní klub Piletice
PřítomniDonátová, Dušek, Dušková, Gottwald, Hypš, Koldinská, Kolínský, Němec, Rak,
OmluveniZemanová
Hosté: okrskář MP p.Pešek 

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

3/4/13: Cyklostezka – předmětný pozemek (poslední) předán k řešení Pozemkovému úřadu ČR

Nově projednané body.

1/7/13: Stížnost občana na pálení listí v obci – projednáno, občanům bude nabídnuto komplexní řešení.

2/7/13: Stížnost občana na úklid vozovky v obci – vyřešeno, TS zareagovaly, uklizeno.

3/7/13: Poděkování hasičům za pomoc při dosadbě stromků.

4/7/13: Obecní rozhlas – nainstalován nový, 4 reproduktory na výměnu.

5/7/13: Požadavek na MM – odvoz starého přístroje.

6/7/13 – TS uzavřely novou smlouvu na zimní úklid chodníků s panem Rajglem.

7/7/13: Prosincové zasedání zajistí pan Němec, odhlasována částka do 2000,- Kč.

Kontrola plnění úkolů:

Shrnutí úkolů z 2.10.2013:

Číslo úkolu

Popis

Postoupit

Termín plnění (zodpovídá)

5/7/13

Odvoz starého rozhlasového přístroje

MM

 

7/7/13

Příští zasedání komise mimo Obecní klub

 

p.Němec

Příští schůzky komise se bude konat mimo Obecní klub v termínu, který zajistí pan Němec.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty