Zápis z jednání KMS Piletice č. 6/2013

a KMS zapsala N.Donátová

Zápis č. 6 z jednání

Komise místní samosprávy – Piletice ze dne 2.10.2013

Zahájení: 19:00
M
ísto jednáníObecní klub Piletice
Přítomni: Donátová, Dušek, Dušková, Gottwald, Hypš, Němec, Rak,
Omluveni: okrskář MP p.Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

3/4/13:  Nedošlo k žádnému posunu v postupu. Žádáme MM o urgentní jednání na Ministerstvu zemědělství ohledně odkupu posledního pozemku pro cyklostezku!

Požadavky na městskou policii:

1/6/13: Žádáme policii o pravidelné měření rychlosti v obci.

Nově projednané body.

2/6/13: Předseda Hypš informuje o jednání na KÚ dne 16.9. ohledně šidélka ozdobného.  Majitelé dotčených pozemků podají jednotné odvolání. Komise s dalším postupem vyčká až do rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

3/6/13: ČEZ – bude provádět změnu vedení od Slatiny (stožáry, kabely).

4/6/13: Údržba stromořadí – zabezpečí VSUS Pardubice

5/6/13: MM – urgovat odvoz vyřazeného radiátoru.

6/6/13: TS – žádáme o zařazení do plánu vánočního osvětlení – borovice před č.p. 18 a vjezdem do komerčního areálu.

7/6/13: TS – oprava poklopů kanalizační šachty před č.p. 37, 42 a 64 – hluk při průjezdu aut

Kontrola plnění úkolů:

Shrnutí úkolů z 2.10.2013:

Číslo úkolu

Popis

Postoupit

Termín plnění (zodpovídá)

4/6/13

Údržba stromořadí

VSUS

 

5/6/13

Odvoz radiátoru

MMHK

 

6/6/13

Vánoční výzdoba borovice

TS HK

 

7/6/13

Kanalizační poklopy

TS HK

 

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 6. 11. 2013 v 19:00 hod. v místnosti Obecního klubu Piletice.

Za KMS zapsala N.Donátová

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty