Zápis dětí se zdravotním postižením

Speciální škola I přes snahu současného školství integrovat, tj. ponechat v běžném kolektivu, děti s různými handicapy, se ukazuje, že řadě dětí je lépe v malé skupině, kde zkušená učitelka zvládá speciální postupy, kde je pomalejší tempo výuky, a kde každý žák může mezi ostatními občas vyniknout. Pro tyto děti jsou proto zřizovány speciální školy. Jednou z nich je komplex škol v Hradci Králové v Hradecké ulici, s moderním areálem a nadstandardní nabídkou. Jedná se o školu státní, veškeré vzdělání a aktivity jsou poskytovány zdarma. Zde se bude zápis dětí konat dne 9. 2. 2010 - v době od 8 do 15 hodin.

K zápisu do školy v Hradecké ulici je potřeba přinést kromě rodného listu dítěte také nálezy příslušných odborných vyšetření. Druhou možností je již před zápisem se obrátit na Speciálně pedagogické centrum při těchto školách. Zde pracují odborníci, kteří bezplatně provedou potřebná vyšetření a konzultace s návrhy na různá řešení, počínaje výběrem optimální školy, ev. odkladu školní docházky, výuky v domácím prostředí apod. Konečné rozhodnutí je pak realizováno po zvážení všech aspektů a po nezbytném souhlasu rodičů.

Kontakt: SPC při Spec. školách, Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové, www.specialnihk.cz, e-mail: specialnicentrum@seznam_cz,  tel. 495 514 681.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty