Zápis 2010-03 z březnové schůze

Zápis 2010-03

KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY – ROUDNIČKA

Zápis schůze č. 3.                                                                                         30.3.2010

___________________________________________________________________________

Účast: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Krausová Renata, Dohnal Martin, Malá Kamila, Jarkovská Romana,  Firman Petr, Vaňura Miroslav, Zadrobílková Iva

Nepřítomni:  0

Hosté: Komorová Dana, Kraus Marcel, Poláčková Petra, Bendáková Eliška, Térová Lucie -  První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Poláček Martin, Firman Pavel – předseda SK

___________________________________________________________________________

1.Miroslav Vaňura zvolen všemi členy komise místní samosprávy předsedou.

 2. Zřízena nová e-mailová adresu – KMS-ROUDNICKA@seznam_cz . Na ní lze posílat všechny připomínky, nápady a náměty. Miroslav Vaňura prosí Marcela Krause, aby tuto adresu zveřejnil na webových stránkách Roudničky – http://www.roudnicka-hk.cz a na úřední desce na zastávce konečné linky MHD č.16.

3. Marcel Kraus požádán členy komise, aby z úřední desky odstranil fotografie členů KMS. Na desce zůstanou zveřejněna jména členů KMS a nová kontaktní adresa – KMS-ROUDNICKA@seznam_cz .

4. Dělba pravomocí a úkolů jednotlivým členům KMS ( Romana Jarkovská – vedení účetnictví, Martin Dohnal – informace z Magistrátu, Kamila Malá – zápisy jednotlivých schůzí).

5. Renata Krausová požádala o ukončení členství v KMS. Všemi členy KMS odsouhlaseno.

6. Marcel Kraus požádal o vstup do KMS. Všemi členy KMS odsouhlaseno.

7. Návrhy a plány akcí v Roudničce na rok 2010. Dohodnuto, že na příští schůzi odsouhlasíme jednotlivé akce.

Nutno rozlišovat:

 a)  Akce pořádané KMS

b)      Akce pořádané Sportovním klubem Roudnička

c)      Jakékoliv soukromé akce

d)     Program v hospůdce Revír   

8. Stanovit termín na úklid kolem hřiště sportovního klubu a přilehlého okolí lesa s tamní skládkou. Studentky Petry Poláčkové – Eliška Bendáková a Lucie Térová prezentovaly plán úklidu z hlediska životního prostředí, podaly informace o expanzivních rostlinách a problémech s tím souvisejícími. Dohodnuto, že Marcel Kraus bude kontaktovat Romanu Jarkovskou o přesném termínu konání brigády. Poté Romana Jarkovská za KMS požádá Technické služby města Hradce Králové o zajištění alespoň dvou kontejnerů.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty