Žáci pozvali generálního konzula na besedu

Foto z návštěvy generálního konzula Základní školu na Novém Hradci Králové 25. května navštívil generální konzul Dominikánské republiky v České republice Ramon Carreňo, který do školy zavítal na pozvání žáků, kteří se učí španělský jazyk. Do Hradce ho doprovodila jeho manželka Olga Lidia Ruiz, původním povoláním učitelka. Na Nový Hradec zavítali i Froy Perez, předseda Rady konzultantů, který působí při uvedeném konzulátu, a Zdeněk Dlesk, honorární konzul v Nikaraguyské republice. Hosté si prohlédli školu a besedovali s žáky v rámci hodiny – konverzace probíhala samozřejmě ve španělštině.

„V naší škole se jako volitelný předmět učí španělština. Žákům jsem řekl, aby si na jednu hodinu na návštěvu pozvali nějakého rodilého mluvčího, což jsem vnímal jako možnost k obohacení výuky. Nepředpokládal jsem, že zamíří až do nejvyšších diplomatických kruhů. Této návštěvy si samozřejmě moc vážíme,“ řekl ředitel ZŠ Nový Hradec Králové Petr Cvrček. S úsměvem na tváři dodal, že se ve škole učí také ruština, je prý tedy zvědavý, zda žáci pozvou třeba pana Putina.

V ZŠ Nový Hradec Králové se španělština letos učí jen v sedmé třídě, od příštího školního roku již projevilo o výuku španělštiny zájem dvanáct nynějších šesťáků. „Přáli bychom si, aby s naší školou v budoucnu nějaký rodilý mluvčí spolupracoval,“ doplnil ředitel Cvrček.

„Jsem moc rád, že se hradecké děti učí i španělsky. Těší mě to,“ konstatoval generální konzul Carreňo, který si odnesl nejen informace o novohradecké škole, ale také perníkový znak města Hradce Králové a velké perníkové srdce s logem ZŠ Nový Hradec Králové.

Vedení města vyučování rodilými mluvčími vítá. „Jazyková vybavenost dětí by se měla postupně stát naprostou samozřejmostí. Je to podmínka úspěchu nejen v pracovním, ale i osobním životě. Myslím si, že plně platí rčení „kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Dosud si ještě plně jeho hloubku neuvědomujeme. Rodilý mluvčí v základních školách by proto z tohoto důvodu měl být samozřejmostí,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Foto z návštěvy generálního konzula v ZŠ Nový Hradec Králové

Foto z návštěvy generálního konzula v ZŠ Nový Hradec Králové

Foto z návštěvy generálního konzula v ZŠ Nový Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty