Wroclaw (Polsko)

Partnerské město od: 16. 6. 2003

Počet obyvatel: přibližně 637 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 176 km

Webové stránky: www.wroclaw.pl

Wroclaw, česky Vratislav, hlavní město Dolního Slezska, je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších polských měst. První zmínka o městě pochází z 10. století v souvislosti se založením wroclawského biskupství. Město pravděpodobně nese jméno po českém knížeti Vratislavovi I., za jehož vlády náleželo k českému státu. Ve třináctém století bylo těžce poničeno nájezdy Mongolů. Po obnově města se zde nově usadilo množství německých kolonistů, jejichž přítomnost se silně odrazila v atmosféře i vzhledu města. V roce 1335 byla Wroclaw téměř s celým Slezskem začleněna do českého království a zůstala jeho součástí až do roku 1740. V té době to také bylo druhé největší město zemí Koruny české po Praze. Na konci druhé světové války došlo k velké výměně obyvatelstva, kdy odsunuté Němce nahradili přistěhovalci z východního Polska. I proto má dnes Wroclaw svůj nezaměnitelný kosmopolitní charakter.

Dnešní Wroclaw je největším partnerským městem Hradce Králové a 4. největším městem v Polsku. Je sídlem deseti univerzit s více než 130 000 studenty. Město leží na více než 12 ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny 30 mosty. Neznámější jsou Ostrow Tumski a Wyspa Piasek. Na Ostrowě Tumski se nachází soubor sakrálních budov s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží v celém Polsku a také největší varhany v zemi. Wroclawská Leopoldova univerzita sídlí v největší barokní budově ve městě. Na univerzitě působil v 19. století také významný český vědec J. E. Purkyně. Hala Století ve Vratislavi - budova ve Vratislavi postavená v letech 1911-1913 podle projektu Maxe Berga. V roce 2006 byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Spolupráce mezi Hradcem Králové a Wroclawí probíhá především v oblasti kultury, sportu nebo školství. Z oblasti školství stojí za zmínku především spolupráce Univerzity Hradec Králové s partnerskými univerzitami ve Wroclawi. V posledních letech probíhala také intenzivní jednání zejména o společném úsilí uspíšit budování dálnice D11 směrem na Wroclaw.

V lednu 2016 se Wroclaw stala Evropským hlavním městem kultury. V červnu u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové přijeli zástupci partnerských měst včetně Wroclawi do Hradce Králové. Zúčastnili se vzpomínkových akcí a poklonili se památce obětí bitvy u památníku Baterie mrtvých.

V dubnu 2015 se na hradeckém magistrátu uskutečnilo jednání mezi zástupci města Hradec Králové, jeho kulturních institucí a představiteli města Wroclaw společně se zástupci projektu Wroclaw Evropské hlavní město kultury 2016. Za Hradec Králové vedla jednání Anna Maclová, náměstkyně primátora, dále byli přítomni zástupci Klicperova divadla, Filharmonie HK, HKVS a společnosti Kontrapunkt. Předmětem schůzky bylo zapojení hradeckých kulturních institucí do programu Evropského hlavního města kultury a zároveň navázání dlouhodobější spolupráce. V červnu se v Hradci Králové konaly patnácté Hradecké sportovní hry mládeže s mezinárodní účastí. Sportovci ve věku 12 – 15 let soutěžili v plaveckých a atletických disciplínách. Svá města přijeli reprezentovat i žáci z partnerských měst, a to konkrétně ze slovenské Bánské Bystrice a z polské Wroclawi.

V květnu 2013 přivítalo město Hradec Králové hosty z partnerských měst Walbrzych a Wroclaw, Kaštel a Banské Bystrica na první mezinárodní konferenci zaměřené na téma srovnávání vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích. V září se do Hradce Králové sjeli zástupci partnerských města u příležitosti oslav královny Elišky. Konkrétně to byla Banská Bystrica, Černihiv, Giessen, Méty, Wroclaw a spolupracující město Montana. Na pracovním jednání zástupci města Wroclaw projevili zájem o spolupráci knihoven.

V roce 2012 se Wroclaw stala hostitelem zápasů Mistrovství Evropy ve fotbale a svá utkání tu ve skupině sehráli i hráči České republiky.

V roce 2009 se nejvyšší představitelé obou měst sešli ve Wroclawi u příležitosti  konání konference nazvané Fórum evropských občanů. Zástupci Wroclawi přijali také pozvání na každoroční královéhradecké Slavnosti královny Elišky, které byly v roce 2009 spojené s oslavami 700. let založení katedrály svatého Ducha. 

Euro 2012 Wroclaw: z Hradce Králové pouhých 170 km

„Přijeďte fandit!“ zvou z partnerského města Wroclaw

Evropským hlavním městem kultury 2016 bude partnerská Wroclaw

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty