Walbrzych (Polsko)

Partnerské město od: 6. 11. 1991

Počet obyvatel: přes 130 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 103 km

Webové stránky: www.um.walbrzych.pl

Walbrzych je správním centrem Dolnoslezského vojvodství na jihozápadě Polska a také druhým největším městem regionu. První písemná zmínka o Walbrzychu se objevuje v listině Liber fundationis Episcopatus Wratislaviensis z roku 1305. Už ve 14. století zde také začíná historie hornictví těžbou stříbra a olova. Výskyt léčivých pramenů dal vzniknout lázeňskému průmyslu, který zažíval velký rozmach od 17. století. V té době město také patřilo k významným evropským centrům textilní výroby s mnoha obchodními domy specializovanými pouze na prodej textilního zboží. V roce 1818 zde byla otevřena první mechanická přádelna lnu na evropském kontinentu. V 19. století pak roste význam těžby černého uhlí. K jeho dolování byly používány moderní technologie využívající parních strojů a železniční dopravy. Už v 19. století tak měly Walbřišské doly podobu velkoprůmyslových podniků. Bývalé průmyslové centrum s báňskou historií, se ale v poslední době stává díky přírodním krásám okolí spíše turistickým centrem.

Spolupráce s Hradcem Králové byla od počátku velmi aktivní. Mezi nejdůležitější společné projekty patřily v minulosti mimo jiné: projekt ochrany životního prostředí, sportovní turnaje nebo veletrh podnikatelských příležitostí. Neméně důležité bylo vydání turistického průvodce Z Walbrzychu do Hradce Králové. Dále byly podepsány partnerské smlouvy ke vzdělávacím projektům v rámci programu INTERREG III. a smlouva k pořádání konference partnerských měst na téma Město a jeho role v podnikatelském prostředí. K posledním společným projektům patří výměny školních dětí - Poznej svého souseda a Poznávání nezná hranic, v každém z nich se účastnilo více než 800 dětí obou měst.

V červnu 2016 u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové přijeli zástupci partnerských měst včetně Walbrzychu do Hradce Králové. Zúčastnili se vzpomínkových akcí a poklonili se památce obětí bitvy u památníku Baterie mrtvých.

V roce 2015 proběhlo několik výměnných akcí v rámci udržitelnosti již proběhlých projektů s partnerským městem Walbrzych:

Kultura spojuje národy

22.4.     ZŠ Svobodné Dvory na festivalu divadel ve Walbrzychu - 3. místo

10.6      ZŠ Habrmanova pořádala mezinárodní sportovní hry - hudební vystoupení

19.6.     ZŠ Plotiště pořádala Česko-polský šachový online turnaj

7.10.     ZŠ Svobodné Dvory pořádala workshop ve škole – masky

7.10.     ZŠ Habrmanova pořádala workshop ve škole – superstar

7.10.     ZŠ Plotiště pořádala workshop ve škole – drátkování

28.11.   ZŠ Plotiště pořádala výtvarnou soutěž

Sportování bez hranic

15.6.     ZŠ J. Gočára pořádala utkání kluci - florbal, dívky - kin-ball

7.10.     Turnaj ve florbalu a kin-ballu účastnily se ZŠ J. Gočára, ZŠ Štefcova, ZŠ Nový Hradec

Úspěšně pokračoval v roce 2015 i projekt "Multimediální kultura: Walbrzych a Hradec Králové". V měsíci únoru proběhly další víkendové fotografické plenéry v Polsku (Walbrzych a okolní region) a Česku (Hradec Králové a přilehlý region). Vyvrcholením celého projektu pak byla dne 28. března 2015 ve Walbrzychu závěrečná a souhrnná výstava fotografií pořízených na všech uvedených plenérech, která současně připomněla celou dosavadní (4letou) historii projektové spolupráce obou zmíněných partnerských institucí. Slavnostní vernisáže se kromě cca 200 přítomných zúčastnili také nejvyšší představitelé města Walbrzych a polského Euroregionu Glacensis. Následně proběhla výstava všech fotografií v prostorách expozice CZ - PL spolupráce v budově Adalbertina (návštěvnost přesáhla 1500 osob). V měsících červenci a srpnu byla část fotografií předmětem letní expozice na Šrámkově statku v Pileticích. V říjnu roku 2015 pak byla projekce takto pořízených snímků rovněž součástí slavnostní vernisáže u příležitosti zahájení provozu nového městského informačního centra. Malou prezentací nevšedních záběrů pořízených polskými fotografy v rámci projektu v Hradci Králové je aktuálně také výstavka v 1. patře Magistrátu města HK.

V roce 2014 proběhlo celkem 6 návštěv hradeckých a walbrzyšských škol v rámci projektu:

Sportování bez hranic

19. - 21. září       ZŠ J. Gočára přivítala polské gymnázium PG1,

3. - 5. října       ZŠ Nový Hradec navštívila Walbrzych,

17. - 19. října       ZŠ Štefcova přivítala polské gymnázium PG11,

7. - 9. listopadu       ZŠ J. Gočára navštívila Walbrzych,

21. - 23. listopadu       ZŠ Štefcova navštívila Walbrzych,

28. – 30. listopadu       ZŠ Nový Hradec přivítala polské gymnázium PG9,

Hradecká kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS) spolu s polským Střediskem kultury ve Walbrzychu (WOK) v roce 2014 realizovali za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje projekt s názvem „Multimediální kultura: Walbrzych a Hradec Králové“. Koncem měsíce září 2014 se uskutečnily víkendové fotografické plenéry 15 hradeckých fotografů na polském území a zrcadlově 15  walbrzyských fotografů na území města Hradec Králové a jeho okolí. Výsledkem těchto aktivit byly pak vernisáže takto pořízených snímků v budově Adalbertina a současně v sídle WOK. Následující druhé fotoplenéry se budou konat na obou stranách hranice v únoru 2015. Vyvrcholením celého projektu pak bude na konci měsíce března 2015 ve Walbrzychu závěrečná a souhrnná výstava fotografií pořízených na všech uvedených plenérech, která současně připomene i celou dosavadní (4letou) historii projektové spolupráce obou zmíněných partnerských institucí.

Dalším projektem realizovaným HKVS s partnerskou institucí WOK, tentokráte za podpory International Visegrad Fund, byl projekt pod názvem "Advent traditions in the Czech – Polish border areas" (Adventní tradice v česko - polském příhraničí):

13. 12. 2014 - na Šrámkově statku v Pileticích (kromě českých účinkujících za účasti polského folklorního souboru APERTO)

22. 12. 2014 - na historickém náměstí ve Walbrzychu (kromě polských umělců za účasti hradeckého pěveckého souboru KANTILÉNA)

V roce 2013 proběhlo celkem 6 návštěv hradeckých a walbrzyšských škol v rámci projektu:

Kultura spojuje národy

19. - 21. dubna       ZŠ Plotiště přivítala polské gymnázium PG9,

10. - 12. května       ZŠ Svobodné Dvory navštívila Walbrzych,

24. - 26. května       ZŠ Habrmanova navštívila Walbrzych,

7. - 9. června       ZŠ Svobodné Dvory přivítala Školu podstavovou 5,

20. - 22. září       ZŠ Plotiště navštívila Walbrzych,

4. – 6. října       ZŠ Habrmanova přivítala polské gymnázium PG4

Hradecká kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS) spolu s polským Střediskem kultury ve Walbrzychu (WOK) v roce 2013 realizovali následující aktivity v rámci projektu „Walbrzych a Hradec Králové – dobří sousedé“:

Březen – září „Sousedé – jak to vypadá u hranic?“ – organizování soutěže českého a polského amatérského filmu (konkurs i hodnocení přihlášených snímků proběhl na sociálních sítích v obou zemích společně a vyvrcholil 23. 8. 2013 v amfiteátru ve Walbrzychu závěrečným vyhodnocením za účasti diváků z obou zemí). V Hradci Králové proběhla projekce soutěžních i mimosoutěžních snímků ve dnech 4. až 7. září 2013 v letním kině Širák a v dalších prostorech Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

29. dubna. – 1. května „Přátelství“ – setkání seniorů z Walbrzychu a Hradce Králové se uskutečnilo tentokráte na polské straně hranice. V rámci třídenního programu proběhly besedy, návštěvy walbrzyských institucí (magistrátu a muzea), prohlídky města a okolních pamětihodností. Závěrečnou částí celé akce byla návštěva „Festivalu květin“ na zámku Ksiaž.

18. května „Festival dětského tance“ v Hradci Králové – proběhl rovněž za účasti dětských a mládežnických amatérských tanečníků street dancových stylů z Walbrzychu.

28. června – 30. června „Rytířský turnaj a středověká dílna“ ve Walbrzychu – proběhl za účasti rytířské družiny z České republiky.

V květnu 2013 přivítalo město Hradec Králové hosty z partnerských měst Walbrzych a Wroclaw, Kaštel a Banské Bystrica na první mezinárodní konferenci zaměřené na téma srovnávání vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty