Významné zahraniční návštěvy

Ke zvyšování prestiže města doma i v zahraničí a k navazování dalších kontaktů jistě přispívají i návštěvy významných osobností u nás.

Velvyslankyně Finska J.E. Helena Tuuri, přijela na svou první oficiální návštěvu do Hradce Králové 9. 5. 2017 u příležitosti otevření výstavy ECHOES – 100 LET FINSKÉHO DESIGNU A ARCHITEKTURY v Muzeu východních Čech. Plakátová výstava prostřednictvím poutavého vyprávění o finském designu a architektuře oslavuje 100. výročí nezávislosti Finska. Během své návštěvy se sešla i s primátorem města.

Velvyslankyně Finska Velvyslankyně Finska

Velvyslanec Thajska, J.E. p. Narong SASITORN, přijel na svou první oficiální návštěvu do Hradce Králové 10. 3. 2017.  Na setkání s primátorem města se mimo jiné zajímal o investice do automobilového průmyslu.

Velvyslanec Thajska Velvyslanec Thajska

Velvyslanec Kanady, Otto Jelinek, navštívil Hradec Králové 22. 6. 2016. Na setkání s primátorem města debatovali o možnostech spolupráce Biomedicínského centra s kanadskými partnery.

Velvyslanec KanadyVelvyslanec Kanady

Velvyslanec Francie pan Jean-Pierre Asvazadourian, přijel na svou první oficiální návštěvu do Hradce Králové 14. 4. 2016. S primátorem města diskutovali zejména ekonomické otázky fungování města, zastoupení francouzských firem ve městě a možné investice. Dalším tématem bylo vzdělávání a výuka francouzštiny na základních a středních školách. Pan velvyslanec během dne navštívil i Gymnázium Boženy Němcové, které má dlouholetou a úspěšnou spolupráci s gymnáziem v Avignonu.

Velvyslanec Irska, Charles Sheehan, navštívil Hradec Králové 1.3.2016. S primátorem města jednal zejména o ekonomické situaci ve městě. Během své návštěvy navštívil také společnost Kingspan.

Velvyslanec IrskaVelvyslanec Irska

Velvyslanec Švýcarska, Markus Alexander Antonietti, přijel na svou první oficiální návštěvu do Hradce Králové 15. 2. 2016. Na schůzce s primátorem města se zajímal o ekonomickou situaci ve městě, možnosti pro investory a jejich podporu ze strany města, investice do infrastruktury atd. Také se zajímal o úroveň školství, zaměření středních a vysokých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším tématem byla veřejná doprava ve městě, která je na vysoké úrovni, nicméně stále roste individuální automobilová doprava.

Velvyslanec ŠvýcarskaVelvyslanec Švýcarska

Aldo Amati, velvyslanec Itálie, přijel na svou první návštěvu do Hradce Králové 7. 10. 2015. Na schůzce s primátorem města se zajímal možnosti spolupráce v oblasti školství na všech úrovních. Nabídl spolupráci filozofické fakultě s některou s italských vysokých škol. V oblasti obchodu se zajímal o významné firmy ve městě a jejich zaměření. Poté si velvyslanec prohlédl město s výkladem průvodce, navštívil biskupskou residenci a Bílou věž. Sešel se představiteli hospodářské komory královéhradeckého kraje a zahájil výstavu fotografií organizovanou Společností přátel Itálie.

Fotogalerie z návštěvy

Na návštěvu Hradce Králové přijel 10. března 2015 velvyslanec Tuniska Moncef Hajeri. Na setkání s primátorem města informoval o současné politické situaci v Tunisku, která je na rozdíl od okolních krajin klidná. Za základ spolupráce vždy považoval spolupráci na úrovni lidí a skupin. Je rád, že kulturní spolupráce již započala prostřednictvím výměny dětí na Gymnázia Boženy Němcové a chtěl by v ní určitě pokračovat.

Velvyslanec Tuniska Velvyslanec Tuniska

Na svou první návštěvu Hradce Králové zavítal 14. ledna 2015 americký velvyslanec Andrew Schapiro. Během návštěvy si prohlédl výrobu v závodu ZVU POTEZ a.s., která část své výroby exportuje do USA a poté se setkal se studenty Gymnázia Boženy Němcové. Na pracovním obědě s primátorem města se zajímal o fungování města, politický systém, ekonomické ukazatele a také kulturní život ve městě.

Velvyslanec USA Velvyslanec USA

Velvyslankyně Polska Grażyna Bernatowicz, navštívila Hradec Králové 18. listopadu 2014 u příležitosti závěrečné konference k projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“. Paní velvyslankyně zdůraznila, že nejdůležitější je česko-polská spolupráce na úrovni spolků, organizací a jednotlivců.

Velvyslankyně Polska Velvyslankyně Polska

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, přijel na návštěvu Hradce Králové 6. 11. 2014. Šlo o jeho vůbec první služební cestu mimo Prahu od září, kdy do úřadu navštívil. Hlavním tématem jeho návštěvy bylo pokračování projektu Šprechtíme, jehož se účastní základní a střední školy.

Velvyslanec Německa Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven Velvyslanec Německa Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Velvyslankyně Bosny a Hercegoviny paní Danka Savić přijela do Hradce Králové 30. 7. 2014. Během setkání s primátorem města byla nejčastěji řeč o možné spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Paní velvyslankyně také tlumočila zájem bosenských měst na spolupráci s Hradcem Králové.

Velvyslankyně Bosny a Hercegoviny Velvyslankyně Bosny a Hercegoviny

Pascual Navarro se 15. 5. 2014 setkal s primátorem města Zdeňkem Finkem. Pan velvyslanec si Hradec Králové velmi oblíbil a svěřil se, že je zde již posedmé. Tentokrát přijel do Hradce Králové u příležitosti Dne Španělska s hradeckou filharmonií.

Španělský velvyslanec Španělský velvyslanec

Na svou první návštěvu Hradce Králové přijel poslední dubnový den 2014 velvyslanec Mexika Pablo Macedo. Na městském úřadu jej přivítala náměstkyně primátora Anna Maclová spolu s děkankou Filozofické fakulty UHK Pavlínou Springerovou.


Velvyslanec Mexika Velvyslanec Mexika

U příležitosti akce Kouzlo orientu přijeli 8. 3. 2014 do Hradce Králové zástupci tří velvyslanectví - J. E. Hussain S. Mually, velvyslanec Irácké republiky,  J. E. Ziauddin Mojadedi, velvyslanec I. R. Afghánistán,  J. E. Souriya Otmani, velvyslankyně Marockého království. Během návštěvy se setkali s náměstkyní primátora Annou Maclovou, náměstkyní primátora.

Velvyslanci Maroka a Iráku Velvyslanci Maroka a Iráku

Tradičních oslav královny Elišky se v roce 2013 zúčastnili i zástupci partnerských měst. Celkem pozvání přijalo šest měst Banská Bystrica, Černihiv, Giessen, Metz, Wroclaw a spolupracující město Montana. Takovéto velké setkání se koná jednou za čtyři roky a pro účastníky byla kromě kulturního programu připravena také pracovní část.


Partnerská města Eliška 2013Partnerská města Eliška 2013

Velvyslanec Německa Detlef Lingemann, přijel na první oficiální návštěvu Hradce Králové 20. 3. 2013, i když soukromě již město navštívil loni v listopadu. S primátorem města hovořil mimo jiné o tom, že v současné době spolu s rakouskými kolegy sledují klesající počty studentů německého jazyka v České republice. Proto se rozhodli vytvořit kampaň Šprechtíme, která by měla podpořit výuku německého jazyka na školách. Během dne se poté setkal s řediteli základních škol, se kterými tuto problematiku probíral podrobněji.

Velvyslanec Německa Detlef Lingemann Velvyslanec Německa Detlef Lingemann

Delegace Polské republiky vedená chargé d'affaires Velvyslanectví Polské republiky v Praze Markem Minarczukem navštívila 18. října 2012 primátora města a hejtmana Královéhradeckého kraje u příležitosti Dne Polska s Filharmonií Hradec Králové. Hosté si prohlédli město Hradec Králové, Hospital na Kuksu a také pevnost Josefov.

Chargé d'affaires Polska Marek Minarczuk Chargé d'affaires Polska Marek Minarczuk

Kaspars Ozolinš, velvyslanec Lotyšska, přicestoval 13. 6. 2012 do Hradce Králové. Při jednání s Martinem Soukupem, náměstkem primátora, hovořil o Lotyšsku jako o zemi s dlouholetou tradicí hudby a zpěvu. Ačkoli Hradec Králové nemá v Lotyšsku partnerské město, spolupráce v oblasti kultury spolehlivě funguje.

Velvyslanec Lotyšska Kaspars Ozolinš Velvyslanec Lotyšska Kaspars Ozolinš

Hradec Králové navštívil 28. března velvyslanec Švýcarska André Regli. Setkal se s hejtmanem kraje i primátorem města a poobědval s Čechošvýcary působícími v regionu. Odpoledne věnoval prohlídce města, kterou zahájil v Muzeu východních Čech, kde se seznámil s historií města prostřednictvím třech modelů: model města k roku 1419, který představuje podobu předhusitského Hradce Králové, model z let 1908-1916 zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865 a model města z roku 2000, který dokumentuje zejména období tzv. Salonu republiky.

Velvyslanec Švýcarska André Regli Velvyslanec Švýcarska André Regli

Velvyslanec Španělska Pascual Ignacio Navarro Ríos přijel do Hradec Králové na svou první návštěvu 24. ledna 2012. Při jednání s primátorem města Zdeňkem Finkem se zajímal o možnosti spolupráce s hradeckými vysokými školami, o rozvoj cestovního ruchu, možnosti propagace Hradce Králové španělským turistům a obráceně. Podrobně byla diskutována také ekonomická situace města a regionu a případná spolupráce v ekonomické oblasti.

Velvyslanec Španělska Pascual Ignacio Navarro RíosVelvyslanec Španělska Pascual Ignacio Navarro Ríos

Na svou první návštěvu Hradce Králové přijel 14. listopadu 2011 indický velvyslanec Venkatesan Ashok. Během setkání s primátorem města Zdeňkem Finkem diskutovali o možné spolupráci v oblasti vzdělávání, inovací, podnikání, ale i kultury. Zejména fakulta medicíny UK je v současné době asi největším lákadlem pro studenty z Indie, mezi další perspektivní oblasti by mohl patřit výzkum v oblasti medicíny nebo vojenská medicína zastoupená Univerzitou obrany.

Velvyslanec Indie Venkatesan AshokVelvyslanec Indie Venkatesan Ashok

Velvyslanec Estonska J.E. pan Lembit Uibo přijel do Hradce Králové na pozvání Filharmonie Hradec Králové, kde v rámci Hudebního fóra Hradec Králové 2011 probíhaly Dny Arvo Pärta. Velvyslanec jednal s hejtmanem, s primátorem města hovořil o společných kapitolách historie, kdy byly obě země obsazeny sovětskou armádou. Zajímal se o možnosti kulturní spolupráce a přislíbil návštěvu města v příštím roce.

velvyslanec Estonska Lembit UiboVelvyslanec Estonska Lembit Uibo

Do Hradce Králové a dalších míst Královéhradeckého kraje zavítala ve čtvrtek 6.10. 2011 velvyslankyně Finska v ČR J.E. paní Päivi Hiltunen-Toivo. Důvodem návštěvy byla akce s názvem Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové. Finskou delegaci oficiálně přijal primátor města, hejtman Královéhradeckého kraje i královéhradecký biskup.

 

velvyslankyně Finska Päivi Hiltunen-Toivo (uprostřed)Velvyslankyně Finska Päivi Hiltunen-Toivo (uprostřed)

Na návštěvu Hradce Králové přijela J. E. paní Smiljana Knez, velvyslankyně Slovinska. S primátorem města hovořila o spolupráci slovinského režiséra Matija Solce s Divadlem Drak, prezentovala slovinské firmy působící v České republice v oblasti farmacie, gumárenství a veřejného osvětlení a zajímala se o celorepublikové centrum pro výcvik záchranářů, které mělo vzniknout v Hradci Králové.

Velvyslankyně Slovinska Smiljana KnezVelvyslankyně Slovinska Smiljana Knez

Velvyslankyně Peru J. E. paní Marita Landaveri Porturas navštívila 29. 6. 2011 Hradec Králové v rámci „Evropského dne jazyků“, ke kterému se v Hradci Králové připojilo m. j. i První soukromé gymnázium. Na Univerzitě Hradec Králové proběhlo jednání s rektorem. Při jednání s primátorem města vyzdvihla dobrou spolupráci univerzit, které umožňují výměnu studentů a zajímala se o kulturní život ve městě.

Velvyslankyně PeruVelvyslankyně Peru Marita Landaveri Porturas

Starosta Haify Yoni Yahav byl v Hradci Králové na své první návštěvě 31. 3. 2011. V první části návštěvy zavítal do sídla královéhradeckého kraje, kde se setkal s hejtmanem a několika dalšími hosty. Poté se přesunul na magistrát města Hradce Králové kde  jednal s primátorem města.

 

Starosta Haify Yoni Yahav (vpravo)Starosta Haify Yoni Yahav (vpravo)

Královéhradecké dny frankofonie navštívil 23. 3. 2011 první rada francouzského velvyslanectví pan Nicolas de Bouillane de Lacoste. Po přednášce na Univerzitě Hradec Králové a návštěvě regionální redakce MF Dnes zavítal také do komunitního centra na Pražské ulici, kde se zajímal o práci terénních pracovníků.

 

Francouzský radaFrancouzský rada

Den Lucemburska v Hradci Králové u příležitosti 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn proběhl 30. 11. 2010 za účasti velvyslance Lucembruska Jeana Faltze. Jeho celodenní program v Hradci Králové a okolí vyvrcholil koncertem ve Filharmonii Hradce Králové.

 

Lucemburský velvyslanecLucemburský velvyslanec

V dubnu 2010 byla ve spolupráci s velvyslanectvím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře uskutečněna výstava ve Filharmonii HK pod názvem Sublim. Slavnostního otevření se zúčastnil i velvyslanec Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Chih-Kung Liu.

 

Velvyslanec Tchajpejské hospodářské a kulturní kancelářeVelvyslanec Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře

Představitelé města Berwyn, tentokrát v čele se starostou města, Robertem Loverem, zavítali do Hradce Králové, aby jednali s primátorem Otakarem Divíškem o uzavření partnerství mezi Hradcem Králové a Berwynem. Prvním krokem ve spolupráci mezi oběma městy bude předání jejich kontaktů potenciálním zájemcům z Hradce Králové. Vzhledem k tomu, že v Berwynu žije početná česká komunita, se nabízí zejména spolupráce v oblasti kultury, školství ale i ekonomická spolupráce.

 

Návštěva z BerwynuNávštěva z Berwynu

Návštěvy diplomatů v Hradci Králové v roce 2010 zahájil argentinský velvyslanec Vicente Espeche Gil 27. ledna. Jednalo se o úvodní zdvořilostní návštěvu, na kterou podle slov velvyslance navážou v blízké budoucnosti další. Kromě jiného má totiž v plánu v Hradci Králové navštívit továrnu PETROF, protože první klavír, který měl, byl právě této značky. Zdůraznil, že přestože Česká republika a Argentina jsou od sebe velmi vzdálené, existují i určitá pojítka. V této souvislosti velice ocenil existenci oboru Politologie – latinskoamerická studia na hradecké univerzitě, protože ten je důkazem, že se Češi o Latinskou Ameriku zajímají, a jistě významně napomůže i dalšímu sbližování mezi Argentinou a královéhradeckým regionem.

 

Velvyslanec ArgentinyVelvyslanec Argentiny

Posledním diplomatem, který v roce 2009 navštívil Hradec Králové, byl představitel dalšího latinskoamerického státu, velvyslanec Venezuely, J. E. Victor Julian Hernandéz. Po přednášce a diskusi se studenty politologie na Univerzitě Hradec Králové byl velvyslanec přijat také na královéhradeckém magistrátu. S náměstkem primátora Borisem Hermanem diskutovali o možnostech případné spolupráce. Oba se shodli na tom, že nejlepší cestou, jak přiblížit občanům jiného státu svou zemi, je zaměřit se na spolupráci v oblasti kultury a školství. Již v minulosti uzavřela Univerzita Hradec Králové smlouvu s univerzitou ve venezuelské Méridě, kde měla v minulém semestru možnost studovat první studentka oboru Politologie latinsko-americká studia.

 

Venezuelský velvyslanecVenezuelský velvyslanec

V listopadu 2009 přijela na studijní cestu do Hradce Králové  19- ti členná běloruská delegace složená především z proreformních komunálních politiků. Hlavní oblastí jejich zájmu byly metody místního ekonomického rozvoje, možnosti čerpání dotačních prostředků a oblast životního prostředí – zejména ochrana vody v řekách. Vedoucí odboru životního prostředí královéhradeckého magistrátu, Libor Rak, hosty ve své prezentaci seznámil s fungováním svého odboru a se způsoby řešení problematiky životního prostředí v Hradci Králové, včetně financování některých projektů. Po návštěvě magistrátu pokračovala delegace prohlídkou čistírny odpadních vod.

 

BělorusovéBěloruská delegace

Do Hradec Králové přijela 20. listopadu 2009 u příležitosti konání Kanadského dne kanadská velvyslankyně, J.E. Valeria Raymond. Součástí kanadského dne, který byl v režii Filharmonie Hradec Králové, byla mimo jiné výstava fotografií o Kanadě, dokumentární film o Kanadě nebo koncert pod taktovkou česko-kanadského dirigenta Misha Roháče. Kanadská velvyslankyně si prohlédla také historické centrum Hradce Králové, včetně jedné z nejvýznamnějších hradeckých budov Katedrály svatého Ducha. Jakožto vystudovaná historička byla starobylostí a krásou zdejších budov i atmosférou celého města natolik okouzlena, že by svou návštěvu v Hradci Králové v příštím roce ráda zopakovala.

 

Kanadská velvyslankyněKanadská velvyslankyně

13. října 2009 přijel na svou první návštěvu na pozvání Univerzity Hradec Králové do Hradce Králové velvyslanec Portugalska José Julio Pereira Gomes. Na schůzce s primátorem města Otakarem Divíškem řekl, že pozvání do východočeské metropole velmi vítá, protože smyslem jeho práce je reprezentovat Portugalsko nejen v Praze, ale i v ostatních částech České republiky. Hlavním tématem dnešního jednání na královéhradeckém magistrátu byly možné oblasti vzájemné spolupráce. Jednou z možností by mohla být spolupráce v oblasti vědy, která má i díky existenci tří univerzit ve městě velký potenciál. Zmíněna byla i kulturní spolupráce, která by se mohla realizovat prostřednictvím portugalského centra v Praze nebo ve spolupráci s hradeckou univerzitou.

 

Portugalský velvyslanecPortugalský velvyslanec

Zástupce Tchajpejské kanceláře přijel 29. července na svou první návštěvu do Hradce Králové. Během návštěvy se sešel s primátorem Otakarem Divíškem, jednání byli přítomni i ředitelka KHK jana Galbičková a předseda Business clubu Luboš Langer. Po návštěvě radnice se delegace přesunula do sídla Krajské hospodářské komory, kde byli seznámeni s činností komory a jejími možnostmi. Projevili zájem o prezentaci Thaiwanských firem a trhu členům Komory. Poté navštívili firmu Ella-CS, vyrábějící zdravotnický materiál. Byla jim představena unikátní technologie zdravotnických stentů a předvedena výroba v čistých prostorách podniku. Poté následoval oběd, na kterém se setkali s náměstkyní primátora Pavlou Finfrlovou a navázali na témata z předchozího průběhu návštěvy. Po obědě delegace navštívila hejtmana Královéhradeckého kraje.

 

TaiwanTaiwan

Na oficiální návštěvu Hradce Králové přijel 17. června 2009 velvyslanec Malajsie Zainal Abidin Bakar. Během ní se setkal s primátorem Otakarem Divíškem a společně projednali možnosti spolupráce a prezentace našeho regionu v Malajsii. Hosté poté pokračovali návštěvou Lékařské fakulty UK, kde v současné době studuje více než sedmdesát studentů z této exotické země.

 

Velvyslanec MalajsieVelvyslanec Malajsie

Na svou první návštěvu Hradce Králové přijel 22. dubna 2009 velvyslanec Dánského království Ole Emil Moesby. Během setkání s primátorem Otakarem Divíškem se zajímal zejména o historii budování města a jeho energetickou politiku. Poté pokračoval ve svém programu prezentací na Teplárenských dnech 2009, kde prezentoval koncepci dánské energetické strategie po ropné krizi v 70. letech.

 

Dánský velvyslanecDánský velvyslanec

Na svou první návštěvu Hradce Králové zavítal 20. listopadu 2008 nejvyšší představitel dalšího latinsko-americkéhostátu, mexický velvyslanec José Luis Bernal Rodriguez. Poté, co studentům Univerzity Hradec Králové ve své přednášce „Mexiko dnes“ představil svou zemi, sešel se na magistrátu města s náměstkem primátora Josefem Malířem. Tématem jednání byly konkrétní možnosti spolupráce mezi Mexikem a Českou republikou, respektive městem Hradcem Králové, především výměny příkladů dobré praxe v oblasti administrativy, navázání kontaktů mezi mexickými a českými firmami, a v neposlední řadě výměny studentů mezi hradeckými a mexickými univerzitami. V odpoledních hodinách mexický velvyslanec společně s obchodním radou velvyslanectví Mexika v ČR Martinem Torresem pokračoval v jednání na Hospodářské komoře, jehož tématem bylo hledání nových trhů a nových partnerů pro mezinárodní spolupráci. Získané informace a kontakty obě strany využijí pro vybudování nových příležitostí a partnerství.

 

Mexický velvyslanecMexický velvyslanec

23.10.2008 navštívil Hradec Králové kostarický chargé d´affaires, William José Calvo, který na Univerzitě Hradec Králové vystoupil s přednáškou „Střední Amerika ve světové politice“. Na společném obědě s primátorem města se kostarický vyslanec seznámil s historií a současnými projekty města. Diskutovalo se také o možnostech spolupráce mezi Univerzitou Hradec Králové a univerzitami v latinskoamerických zemích.

 

Velvyslanec KostarikyVelvyslanec Kostariky

Při příležitosti otevření výstavy Alejandra Balaguera navštívil Hradec Králové 1. října 2007 velvyslanec Peru Alberto Salas Barahona. Východočeská metropole se zařadila po bok Londýna, Berlína, Paříže a Prahy, kde byla doposud tato výstava prezentována.

 

Velvyslanec PeruVelvyslanec Peru

Na svou první oficiální návštěvu Hradce Králové přijel nový velvyslanec USA Richard W. Graber dne 29. ledna 2007. Přivítání primátorem města Otakarem Divíškem proběhlo v budově Muzea východních Čech, kde se pan velvyslanec seznámil s historií města. Poté navštívil firmu Petrof a byl přijat rektorkou Univerzity Hradec Králové se kterou probíral možnosti výměny studentů s americkými univerzitami. Navštívil také galerii moderního umění na Velkém náměstí a pobyt v Hradci Králové zakončil ve firmě Technistone.

 

Velvyslanec USAVelvyslanec USA

Na krátkou návštěvu Hradce Králové přijel 24. listopadu 2006 albánský velvyslanec Qazim Tepshi. Na radnici byl přijat primátorem Otakarem Divíškem se kterým probírali možnosti spolupráce v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Pan velvyslanec zdůraznil, že Albánie počítá s přijetím do EU a je připravena již teď nabídnout investorům vhodné podmínky pro podnikatelské záměry. Poté se pan velvyslanec setkal s ředitelem Regionální obchodní komory Vlastimilem Juppou a svou návštěvu zakončil přijetím u hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka.

 

Velvyslanec AlbánieVelvyslanec Albánie

V rámci pracovní návštěvy 24. května 2006, jejímž hlavním účelem bylo setkání s podnikateli v regionu, se na pracovním obědě setkal velvyslanec USA s představiteli města. Shodli se na tom, že město má velký potenciál v oblasti medicínského a farmaceutického průmyslu a proto budou hlavní síly napřeny k získání investorů v tomto oboru.

 

Tisková konferenceTisková konference

Na svou poslední návštěvu ve funkci velvyslance Slovinské republiky přijel 1. března 2006 do Hradce Králové Drago Mirošič. Na radnici byl přijat primátorem města Otakarem Divíškem, se kterým při jednání diskutovali zejména problémy dopravní infrastruktury související s tranzitním tahem přes Hradec Králové. Dalším tématem byl rozvoj našeho města a jeho vynikající výsledky v průzkumech sledujících kvalitu života v českých městech. Otakar Divíšek pana velvyslance seznámil s plány města v oblasti bytové výstavby a kampaní, která by do města měla přilákat nové obyvatele. Drago Mirošič se v průběhu své návštěvy také sešel s hejtmanem Královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem.

 

Slovinský velvyslanecSlovinský velvyslanec

Na první oficiální návštěvu Hradce Králové přijel ve středu 1. února 2006 honorární konzul České republiky v Grazu Ägyd Pengg. Při krátkém jednání s primátorem města Otakarem Divíškem se zaměřil zejména na ekonomický potenciál města a jeho okolí a možnosti investování zahraničních firem, se zaměřením na výstavbu „high level“ hotelu v Hradci Králové. Primátor města jej seznámil se záměry města v této oblasti v souladu se Strategickým plánem města. V průběhu návštěvy se sešel také s novým ředitelem Regionální obchodní komory Vlastimilem Juppou, který delegaci následně potenciální místa pro výstavbu ukázal.

 

Rakouský konzulRakouský konzul

Zástupce Tchajpeiské hospodářské a kulturní kanceláře pan Ssu-tsun Shen navštívil Hradec Králové, aby si prohlédl město a mohl referovat tchajwanským investorům a zájemcům o spolupráci. Během přijetí u primátora města, které se proběhlo 27. října 2005, se hovořilo i o vynikajícím umístění Hradce Králové v anketě Mladé fronty, které bylo jedním z impulzů pro jeho návštěvu.

 

Velvyslanec TchajwanuZástupce Tchajwanské hospodářské a kulturní kanceláře

Na krátkou návštěvu Hradce Králové přijel 19. října 2005 americký velvyslanec William Cabaniss s chotí. Po prohlídce Muzea východních Čech, v doprovodu primátora Otakara Divíška a ředitele Zdeňka Zahradníka, navštívil hradeckou firmu Petrof, kde se seznámil s tradicí výroby špičkových klavírních nástrojů v našem městě. Při společné večeři s primátorem města pak oba diskutovali o kvalitě života v Hradci Králové a jeho ekonomickém potenciálu.

 

Velvyslanec USAVelvyslanec USA

Na pracovní návštěvu Královéhradeckého kraje přijel 16. února 2005 slovinský velvyslanec Drago Mirošič v doprovodu obchodního rady Vojka Kuzmy. Při krátké návštěvě magistrátu města se setkal s náměstky primátora Pavlou Finfrlovou a Josefem Malířem.

 

Velvyslanec SlovinskaVelvyslanec Slovinska

Na jednodenní návštěvu Královehradeckého kraje přijel 9. 2. 2005 generální konzul ČR ve Wroclawi pan Igor Šedo. S primátorem města si při pracovním jednání vyměnili názory na současnou úroveň spolupráce příhraničních regionů v Polsku a České republice a možnosti její zintenzivnění. Pan konzul poté navštívil i pana Helmuta Dohnálka, prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje.

 

Polský generální konzulPolský generální konzul

Prezident Maltské republiky pan Edward Fenech Adami navštívil naše město 19.1.2005. Byl přivítán primátorem města a hejtmanem Královéhradeckého kraje v Muzeu východních Čech. Zde se seznámil s historií města a osobou architekta Jana Kotěry. Poté se krátce prošel městem a po slavnostním obědě navštívil biskupství a chrám Sv. Ducha.

 

Maltský prezidentMaltský prezident

Velvyslanec Izraele navštívil město Hradec Králové dne 20. 10. 2004 v rámci Dnů pro Izrael. Ocenil, že naše město hostí tuto akci již 8. rokem. Primátor Vlasák přivítal návštěvu p. velvyslance jako zdroj informací o Izraeli, jelikož jinak se čerpání informací omezuje pouze na média. Velvyslanec Avnon zevrubně informoval o politické situaci v Izraeli. Dále hodnotil i válku proti terorismu, podle něj z politického, vojenského a strategického hlediska přinesla tato válka z dlouhodobého pohledu uvolnění situace. Na závěr setkání primátor Vlasák představil panu velvyslanci své budoucí aktivity v EP. Po jednání na MMHK pan velvyslanec navštívil hradecké KC Sion, kde se zúčastnil besedy o Izraeli.

 

Velvyslanec IzraeleVelvyslanec Izraele

Na pracovní návštěvu našeho města přijel v pondělí 18.10.2004 jihoafrický velvyslanec pan Noel Noa Lehoko. Nejprve navštívil hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka a po krátkém setkání zavítal na Magistrát města Hradce Králové, kde jej přivítal primátor města Oldřich Vlasák. Pan velvyslanec zevrubně informoval o vnitropolitické situaci v Jihoafrické republice, zahraniční politice státu, zejména v souvislosti s členstvím v OSN a možnosti JAR stát se členem Rady bezpečnosti a v neposlední řadě o investičních záměrech země na trzích v USA a Evropské unii. Zdůraznil, že české výrobky mají v JAR dobré jméno a český trh je pro jeho zemi velkou výzvou. Taktéž primátor města uvedl, že JAR má v naší zemi výbornou reputaci. Poté co hosta seznámil s historií, současným děním ve městě a možnostmi v oblasti investic odebrali se na společný oběd. V závěru návštěvy si pan velvyslanec se zájmem prohlédl město.

Velvyslanec JARVelvyslanec JAR

 

Na svou první pracovní návštěvu našeho kraje přijel ve v pátek 10. září 2004 velvyslanec Ruské federace pan Alexej Fedotov a s ním pan Daniil Shapovalenko vedoucí protokolu Ruské ambasády. Po krátké návštěvě u hejtmana Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka přijal pana velvyslance primátor města Hradce Králové pan Oldřich Vlasák. Jmenovaní páni diskutovali o rozvoji podnikatelských aktivit a také o současné situaci v Rusku. Velvyslanec zavítal také na Univerzitu Hradec Králové a do ZVU a.s..

 

Velvyslanec RuskaVelvyslanec Ruska

 

Na pracovní návštěvu našeho kraje přijel ve středu 12. 5. 2004 francouzský velvyslanec pan Joël De Zorzi v jeho doprovodu pan Jean-Luc Goester, kulturní rada, Kolonel Robert Payen, vedoucí vojenské mise a atašé paní Denisa Schránilová. Po krátké návštěvě u hejtmana Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka přijal pana velvyslance primátor města Hradce Králové pan Oldřich Vlasák spolu s náměstky Martinem Soukupem a Josefem Malířem. Pan velvyslanec se zajímal o možnosti investování francouzských firem ve městě a jeho okolí a o spolupráci, kterou město rozvíjí s francouzským partnerským městem Metz. Poté delegace za doprovodu pana primátora navštívila Hasičský záchranný sbor, který pomáhal při záplavách ve městě Arles. Ve zbytku dne delegace navštívila ještě Královéhradeckou univerzitu, Vojenskou lékařskou akademii a firmu Central sticks, s. r. o. v Libčanech.

 

Velvyslanec FrancieVelvyslanec Francie

 

Dne 14. 4. 2004 se uskutečnila návštěva německého velvyslance pana Dr. Michaela Libala. Pan velvyslanec se při rozhovoru s panem primátorem zajímal o dění v našem městě, zmínil roli velvyslanectví, které se zabývá celou řadou aktivit zejména pomocí při přeshraniční spolupráci a podporou na politické scéně. Zdůraznil, že vzájemné vztahy našich zemí jsou snad nejlepší v celé historii a i přes některé ožehavé otázky se vyvíjejí správným směrem. Dále si s panem primátorem vyjasnili svá stanoviska k přijetí Evropské ústavy. Pan velvyslanec navštívil také Královehradeckého hejtmana pana Bradíka, zúčastnil se pracovního oběda se zástupci firem s německou majetkovou účastí z Hradce Králové a okolí. Svůj program završil na Univerzitě Hradec Králové, kde besedoval se studenty o vstupu naší země do EU a českoněmeckých vztazích.

 

Velvyslanec NěmeckaVelvyslanec Německa

 

Dne 31. 3. 2004 do našeho města zavítal Lucemburský velvyslanec pan Pierre-Louis Lorenz a s ním pan Michal Wittmann, honorární konzul České republiky v Lucembursku a pan Jan Prušak, rada pro ekonomické a obchodní záležitosti. Pan velvyslanec připomněl společnou historii našich zemí a zajímal se o život v Hradci Králové. Vyjádřil zájem o další prohlubování vzájemných vztahů. Kromě tohoto jednání se sešel také s hejtmanem Královéhradeckého kraje.

 

Velvyslanec LucemburskaVelvyslanec Lucemburska

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty