Voda k nám putuje stále ještě z Lité

Přívod vody z Lité Zhruba 20 km urazí voda z lokality Litá, než si ji můžeme natočit z kohoutku tak, jak jsme zvyklí. Celkově nám uvedený zdroj poskytuje ročně až 7 milionů kubických metrů pitné vody, což je pro srovnání zhruba objem nádrže přehrady Souš v Desné v Jizerských Horách.

Dnem 21. března však začala běžet doba, kdy je pro zdroje v přírodní rezervaci Zbytka zákaz zaklesnutí podzemní vody pod stanovenou nadmořskou výšku hladiny. Přírodní rezervace Zbytka je zařazena do soustavy Natura 2000. Zákaz byl stanoven s ohledem na ochranu přírody, ne kvůli tomu, že by hydrologicky voda ve zdroji nebyla. Poklesne-li v období od 21. března do 15. července hladina podzemní vody ve vrtu pod stanovený limit, musí být čerpání vody v Lité zastaveno a pro zajištění dodávek použita úpravna vody na Orlici v Hradci Králové. „Pokud by zůstalo v platnosti datum 15. červen jako původní omezení týkající se zaklesnutí hladiny podzemní vody, nemusela by být v letošním roce úpravna pravděpodobně spuštěna. Mohla tak zůstat záložním zdrojem, kterým léta byla pro případ havárie na vodárenské soustavě východních Čech,“ upřesnila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová. Hladina v příslušném podzemním vrtu je zatím nad stanovenou hodnotou, ale provozovatel vodovodu je připraven uvést do provozu úpravnu vody z Orlice. „V letošním roce jsou data o stavu hladiny díky vydatným sněhovým srážkám příznivější než v roce loňském. Neznamená to však, že spuštění úpravny nebude nutné. Loni musela být úpravna zprovozněna od 21. 5. a při předpokládaném vývoji v tomto roce počítáme se spuštěním v polovině června,“ vysvětluje Tomáš Hosa, technický ředitel Královéhradecké provozní, a dodává, že v současné době probíhají na úpravně investiční akce na technologické části, které umožní vyšší zajištění spolehlivého chodu.

Čerpací stanice v lokalitě LitáPohled na vodojem Kalvárie u Třebechovic p.OrebemPotrubí směr Třebechovice p.Orebem a JeníkovicePohled do vrtu

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty