Vlajka

vlajka Hradce KrálovéVlajka Hradce Králové

Barvy a pořadí pruhů na vlajce města Hradec Králové jsou odvozeny z barev figur a štítu městského znaku. Při převodu barev znaku na vlajku se nejdříve převádí barva figury a pak barva štítu. Proto je odshora nejdříve pruh bílý (hlavní figura, stříbrný lev), poté stejně široké pruhy, žlutý (zlaté písmeno G) a červený (barva štítu). Vexilologický popis vlajky zní: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, žlutý a červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 Při užívání a vyvěšování vlajky města musí být dodržena tato pravidla:

  • při vodorovném umístění je bílá barva vždy nahoře a směrem dolů následuje barva žlutá a červená
  • při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka města umístěna, bílá barva vždy vlevo.

Městská vlajka se používá minimálně od první poloviny minulého století, ale nebyla dosud nikdy oficiálně udělena. Po roce 1989 jsou vlajky města trvale vztyčeny před budovami magistrátu, na Masarykově náměstí a také na stožárech Pražského mostu.

Na rozdíl od vlajky, která je vztyčována pomocí lanka na stožár, je list praporu pevně přichycen k žerdi. I v tomto případě je tvořen třemi stejně širokými pruhy, bílým, žlutým a červeným. Poměr stran u praporu nemusí však být v poměru 2:3, jak je stanoven u vlajky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty