Vítání občánků obdivovali i zástupci věnných měst

Foto z vítání občánků Ve středu 5. května se v Hradci Králové konala valná hromada dobrovolného svazku obcí Královská věnná města. Cílem tohoto sdružení je propagace jednotlivých měst z hlediska turistického ruchu. Po oficiální části programu zástupci měst navštívili Divadlo Drak, v němž se konalo vítání nových občánků.

„Přítomní hosté naše netradiční vítání nových občánků ocenili. Moc se jim líbilo. Zatímco jinde nové občánky vítají klasicky v obřadní síni, v Hradci jsme to pojali zcela jinak – jako krátké divadelní představení. Potvrdilo se, že spolupráce s herci Draku byla v tomto směru dobrým krokem. Samozřejmě nás potěšilo, že se tato akce líbila i zástupcům jiných měst, nicméně nejvíce mě vždy těší, když na každém vítání občánků vidím, jak jsou s akcí spokojeni rodiče a další příbuzní vítaných dětí,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Dodejme, že Hradec Králové je jedním z královských věnných měst – dalšími členy svazku Královská věnná města jsou města Jaroměř, Nový Bydžov, Chrudim, Dvůr Králové nad Labem, Vysoké Mýto, Trutnov, Polička a Mělník.

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Foto z vítání občánků

Fotografie z valné hromady svazku Královská věnná města:

Foto z valné hromady svazku Královská věnná města

Foto z valné hromady svazku Královská věnná města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty