Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání

Název projektu

Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

1/2011 – 1/2013

Celkové náklady

190.593.686,52 Kč

Výše dotace

129.350.895,57 Kč

Místo realizace

ul. Wonkova, areál bývalé továrny Vertex, vedle Úřadu práce

Zhotovitel stavby

Stako, s.r.o.

Zhotovitel interiérů

Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou

Popis projektu

- rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu továrny na ústřední půjčovnu,
referenční centrum, hudební a zvukovou knihovnu, dětské oddělení a několik
stávajících poboček z centra města

- modernizace a zvýšení nabídky volnočasových aktivit obyvatel krajského města

vybavení interiéru a přestěhování knižního fondu

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Tomšíková

tel.: +420 495 707 745

Lenka.Tomsikova@mmhk_cz

Foto

                                                                         

logo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty