Ve Formánkově ulici vznikne nízkoprahové zařízení

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup s radní Mgr. Naďou Štěrbovou V objektu bývalého výměníku ve Formánkově ulici vznikne nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož provozovatelem bude občanské sdružení Salinger.

„Toto zařízení, které bude určeno zejména dětem a mládeži ve věku šest až osmnáct let, nabídne uživatelům pestré možnosti k trávení volného času. Salinger nabídne hry a různé formy zábavy – a to vše pod dohledem a vedením odborných pracovníků,“ řekla radní města a předsedkyně magistrátní komise prevence kriminality Naďa Štěrbová. Dodala, že nízkoprahové zařízení by mělo být ve Formánkově ulici otevřeno zřejmě do konce letošního roku.

Pracovníci Salingeru mají s provozováním nízkoprahového centra bohaté zkušenosti – podobný „nízkopraháč“ je v Selicharově ulici. „Jsem moc rád, že se ve Formánkově ulici nízkoprahové zařízení vybuduje, protože v té lokalitě doposud citelně chybí. Jeho hlavním cílem je nabídnout možnosti k trávení volného času především těm dětem, které by jinak svůj čas trávily bezprizorně na sídlišti. Již byla zpracována projektová dokumentace. Objekt ve Formánkově ulici čeká rekonstrukce, která bude stát kolem sedmi milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že vznik nízkoprahového centra je v souladu s komunitním plánem sociálních služeb. „Jedním z cílů nízkoprahového centra je předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení klientů, dále mezi cíle patří zvýšení kompetencí klientů v plánování vlastních aktivit ve volném čase a jejich podporování při zvládání obtížných životních situací,“ uvedl Martin Soukup.

Klienti budou moci služby nízkoprahového zařízení využívat anonymně. „Nebude nutné se registrovat. Výhodou je, že zájemci nebudou muset do tohoto zařízení docházet pravidelně. Přijdou, jen když budou chtít. Výhodou je rovněž to, že veškeré základní služby, například hraní her či doučování, budou poskytovány zdarma,“ zdůraznila Naďa Štěrbová.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty