V plánu oprav školských zařízení se počítá i s rekonstrukcí pochozí střechy

mesto.png Do rekonstrukcí, které jsou naplánovány v několika základních a mateřských školách, bude v letošním roce investováno zhruba 15 milionů korun. Dalších 7 milionů je připraveno na revize, řešení drobnějších oprav a případných havarijních stavů. Většina rozsáhlejších oprav se uskuteční v období letních prázdnin.

„Prostřednictvím naší příspěvkové organizace Technické služby Hradec Králové letos město ve školských zařízeních udělá několik rozsáhlých oprav. Mezi nejčastější tradičně patří rekonstrukce sociálních zařízení, nejzajímavější akcí je ovšem rekonstrukce pochozí střechy na školní jídelně v ZŠ Josefa Gočára, která si vyžádá celkem 2,6 milionu,“ uvedl náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace Martin Soukup.

Dodal, že hydroizolace pochozí střechy je poškozena a dochází k zatékání do střešní konstrukce. Budou odbourány stávající souvrství až na nosnou konstrukci, klempířské prvky se vymění a zámečnické prvky repasují. „Obnoví se původní povrchy. Oprava uvede pochozí střechy do původního stavu – tak, jak je neprojektoval Josef Gočár,“ konstatoval Martin Soukup.

Nejnákladnější rekonstrukcí bude oprava sociálních zařízení v ZŠ Štefánikova, která si vyžádá celkem 2,8 milionu. „Bude tam provedena výměna zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, rozvodů a elektroinstalace. Stávající nevyhovující příčky smíšených konstrukcí se nahradí příčkami z pórobetonových tvárnic,“ popsal záměr Jiří Henzl, ředitel Technických služeb Hradec Králové.

Dodal, že podobná oprava je plánována i v ZŠ Mandysova. Sociální zařízení se bude opravovat také v MŠ Štefcova, MŠ Lužická a v ZŠ Pouchov. V MŠ Třebeš se chystá nejen rekonstrukce „sociálek“, ale rovněž vstupu.

ZŠ Habrmanova se dočká výměny stacionárních plynových kotlů a v ZŠ Kukleny bude zpracována projektová dokumentace na opravu palubovky v tělocvičně. „Stávající palubková podlaha je totiž uvolněná od podkladu a jednotlivé palubky jsou poškozeny,“ řekl Jiří Henzl.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty