V Hradci spustili další unikátní projekt na úsporu tepla

Pohled na předávací stanici C33 Šest měsíců testovalo Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) zcela inovátorský projekt rekuperace tepla na předávacích stanicích, které pomůže eliminovat zbytečné energetické úniky. Po úspěšném pilotním projektu termosnímkování města jde o další neotřelý způsob, jehož účelem je zpětně získávat ztrátové teplo z technologií předávacích stanic a zefektivnit dodávky tepelné energie zákazníkům.

„Tepelné ztráty na předávacích stanicích nejsou v celkovém součtu zanedbatelné, a proto jsme se na základě interních analýz a měření rozhodli pilotně otestovat na výměníku C33 vlastní způsob řešení, který finančně nenáročným způsobem umožní toto teplo získávat zpět a dále využívat,“ přibližuje projekt expert na efektivní tepelná řešení z THHK Petr Juránek. Nainstalované zařízení na stanici C33 funguje na pasivním principu bez jakýchkoli aktivních prvků a v České republice podobný způsob nemá obdoby.

Projekt ušetří sta tisíce a uleví zákazníkům

Po půlročních zkouškách Tepelné hospodářství projekt z dlouhodobého hlediska vyhodnotilo jako přínosný a nyní připravuje instalaci vlastního zařízení i na dalších předávacích stanicích.

„Vypočítali jsme, že ve sledovaném období došlo k úsporám na jednom výměníku ve výši téměř třiceti tisíc korun. V případě zavedení na dalších stanicích ušetříme ročně statisíce korun,“ vypočítává ředitel THHK Jiří Seidler. V případě rozšíření systému rekuperace i na další výměníky dojde k efektivnějšímu přenosu tepelné energie s pozitivním dopadem na odběratele.

„Snižování tepelných ztrát pomáhá snižovat náklady, což má pozitivní dopad na ceny pro koncové spotřebitele. V době, kdy hrozí výrazné nárůsty cen elektrické energie, dělá městská organizace vše proto, aby z pohledu provozu sítě tepelného hospodářství docházelo k co nejmenším nárůstům cen od dodavatele,“ dodává k projektu náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Více informací o projektu získáte na www.thhk.cz.

V prostorách předávácí stanice C33

Předávací stanice C33

Předávací stanice C33

Tisková konference

Tisková konference 8.září 2010 v prostorách předávací stanice C33.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty