V Hradci Králové se uskuteční mezinárodní konference o školství

Foto z Alessandrie Ředitelé hradeckých základních a mateřských škol ve dnech 15. – 19. září v rámci vzdělávací akce Národního institutu pro další vzdělávání navštívili partnerské město Alessandria v Itálii, kde se seznamovali s tamním vzdělávacím systémem a navazovali kontakty se svými kolegy. Zástupci města Alessandria přijali pozvání náměstka primátora Martina Soukupa na odbornou mezinárodní konferenci o vzdělávacích systémech partnerských měst Hradce Králové, která se v naší metropoli uskuteční v příštím roce.

„Cesta do Alessandrie navázala na předešlé návštěvy německého Giessenu, francouzských Mét a polského Walbřichu. V těchto partnerských městech měli možnost ředitelé a ředitelky nejen poznávat vzdělávací systémy a porovnávat podmínky výuky, ale především mohli navázat osobní kontakty, které jsou pro případnou budoucí spolupráci škol nezbytné. Hradecké školy v současnosti nejvíce spolupracují s Walbřichem, nicméně mají dveře otevřeny i v ostatních partnerských městech, s nimiž jsme v kontaktu,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Možnost spolupráce ve školách vítají. „V Alessandrii jsme měli šanci poznat systém školství a vidět stav škol, což byl pro ředitele přínos. Navíc nám byla nabídnuta možnost užší spolupráce, v budoucnu tedy můžeme naplánovat výměnné pobyty, při kterých by naši žáci získali zkušenosti z pobytu v cizině - dostali by se do jiného jazykového prostředí a seznámili by se s tradicemi, památkami a historií Itálie,“ uvedl Jiří Šimek, ředitel ZŠ Habrmanova.

Alessandrii navštívil i radní Vladimír Springer, kterého velmi zaujal tamní vzdělávací systém na základní škole. Rozdíly mezi jednotlivými vzdělávacími systémy se bude podrobně zabývat odborná konference, která je plánována na druhou polovinu roku 2011. Měli by se jí zúčastnit zástupci všech partnerských měst Hradce Králové – a to jak představitelé městských úřadů, tak i zástupci jeslí, mateřských, základních, ale i středních škol.

„Jedním z hlavních úkolů konference bude vyhodnotit klady a zápory jednotlivých vzdělávacích systémů a případně následně iniciovat takové změny, které by náš vzdělávací systém ještě více zkvalitnily. Konference bude mít rovněž velký význam v tom, že na ní zástupci našich škol budou moci navazovat či rozšiřovat další formy spolupráce – budou si moci domluvit například výměnné pobyty nebo spolupráci na různých projektech,“ konstatoval Martin Soukup. 

  

Níže uvádíme několik fotografií z návštěvy Alessandrie

 Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Foto z Alessandrie

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty