V DPS Zámostí otevřen denní stacionář

Otevření denního stacionáře V domě s pečovatelskou službou (DPS) Zámostí byl 12. ledna otevřen denní stacionář, takzvaná domovinka. „Toto zařízení, které má v DPS Zámostí kapacitu šest míst, slouží seniorům z Hradce Králové. Dalších čtrnáct míst je v denním stacionáři v Harmonii II. V současné době zatím není kapacita v domovince plně obsazena, senioři se k nám tedy stále ještě mohou přihlásit. Dokonce nemusí ani využívat stacionář každodenně, mohou k nám chodit například jen na dva nebo tři dny v týdnu. Snažíme se v tomto směru plně vyhovět potřebám pečujících rodin,“ uvedla při otevření stacionáře koordinátorka sociálních služeb Helena Vostrovská z Centra sociální pomoci a služeb.

Ve stacionáři v DPS Zámostí je vybavená místnost pro denní pobyt seniorů, nechybí ani jídelna, do níž je zajištěn dovoz obědů. Ve stacionáři je také základní hygienické vybavení, rovněž sprcha. „Pro seniory, kteří jsou na tom pohybově hůře, můžeme zajistit koupaní v bezbariérové vaně v Harmonii II,“ konstatovala Helena Vostrovská.

„Podstatou zřízení takového centra je umožnit rodinám soužití se svými starými rodiči tak, aby nemuseli zásadním způsobem měnit chod domácnosti nebo žádat ústavní péči v době, kdy to není například ze zdravotního hlediska nutné. Zároveň stacionář nabízí seniorům aktivní trávení volného času a krátkodobou změnou prostředí působí i na psychiku takového člověka,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že v rámci komunitního plánování město upřednostňuje již řadu let takové pobyty před ústavními, například v domovech důchodců nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. „Stávající kapacita odpovídá současné poptávce. Chceme postupně přesvědčit rodiny, že tato cesta je správná a podle toho budeme navyšovat počty v domovinkách, jak těmto zařízením v Hradci říkáme,“ doplnil Martin Soukup.

Denní stacionář Denní stacionář

Denní stacionář Denní stacionář

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty