Úpravna vody na Orlici opět v provozu

Pitná voda V těchto dnech najíždí na letošní ostrý provoz úpravna vody na řece Orlici. V dodávkách vody odběratelům bude upravená voda z Orlice tvořit asi jednu polovinu z celkového množství potřebné vody. Druhá polovina bude i nadále přicházet vodovodním potrubím z podzemních zdrojů z oblasti Náchoda, Pardubic a oblasti Litá - Mokré.

„V tomto roce vede ke spuštění úpravny vody vodárenskou společnost zejména připravovaná rozsáhlá rekonstrukce tohoto objektu a s tím související provozní testy“, upřesnil Tomáš Hosa výrobní ředitel Královéhradecké provozní a.s. Hradecká úpravna vody byla postavena na počátku 60.let minulého století a až do roku 1997 dodávala standardně pitnou vodu do vodovodní sítě královéhradeckého regionu. Od tohoto roku slouží výhradně jako zdroj záložní. Pro zajištění její provozuschopnosti je obvykle spouštěna minimálně jedenkrát ročně. Z hlediska technologického voda, po jejím odběru z řeky, prochází hned několika stupni čištění: dezinfekce ozonizací, galeriové čiřiče, pískové filtry, hygienizace chlorem. Povolení na čerpání vody z Orlice má omezení celkového množství vody, které je možné z řeky odebrat za kalendářní rok.

Čerpací vrty podzemní vody hluboké až 150 m se nachází v přírodní rezervaci Zbytka a okolí. Rezervace je zařazena do soustavy NATURA 2000. Zde se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů např. žába Kuňka ohnivá a chráněné botanické druhy. „V termínu od 15. března do 15. července je zákaz zaklesnutí hladiny podzemní vody v oblasti Litá pod stanovenou úroveň z titulu ochrany přírody. V letošním předjaří se doplnily zásoby podzemních vod, musíme však být připraveni na příští suchá období. Nová technologie úpravy vody z Orlice bude účinnější a výkonnější“ dodala náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Voda z úpravny vody na Orlici splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky č.252/2004 Sb. Její kvalita je sledována Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty