Třídíme v Hradci

[2. únor 2016]  Třídíme v Hradci

 

Informace pro KMS o projektu „Třídíme v Hradci“

Třídíme v Hradci je projekt statutárního města Hradec Králové jehož cílem je optimalizace sběru využitelných složek komunálního odpadu. Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů. Město stanovilo Plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle, které je povinno v návaznosti na POH České republiky v následujících letech dosáhnout. Je potřeba realizovat konkrétní opatření, které sníží množství skládkování a spalování odpadů a zvýší objem odpadu recyklovaného. Tyto kroky je nutné zavést mj. s ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky v roce 2024. Projekt třídíme v Hradci je prvním z opatření, které mají zabezpečit plnění stanovených cílů. Zároveň se jedná o opatření, které umožní udržet poplatek za komunální odpad hrazený občany města na stávající úrovni. V případě, že opatření nebudou realizována nebo nebudou účinná, náklady na odstranění odpadů vzrostou již v následujících letech o desítky milionů korun, což by mohlo znamenat nárůst poplatku ze současných 500 Kč/osoba až na 750-800 Kč/osoba/rok.

Projekt byl schválen usnesením ZM/2013/1553 a Rada města jej schválila na svém zasedání 12. ledna 2016.

Jak to funguje?

Ve vybraných lokalitách se zástavbou typu rodinných domů mají občané možnost rozšířit současný systém sběru zbytkového odpadu (černá nádoba) a biologického odpadu ze zahrad (hnědá nádoba) o další nádobu na papír (modrá) a plast (žlutá). Jako motivační opatření na podporu zvýšené potřeby třídění byl rozhodnutím Rady města počínaje datem 4. března 2016 v těchto lokalitách plošně (tedy i pro nemovitosti, které se nezapojí do projektu) prodloužen interval svozu zbytkového odpadu z 1x týdně na 1x dva týdny. Stávající veřejně přístupné nádoby na třídění papíru, plastů a skla budou ponechány a budou sloužit občanům, kteří nemají možnost či prostory k přistavení dalších dvou nádob k jejich nemovitostem.

Pro získání nádoby na třídění odpadů je nutné zaregistrovat se prostřednictvím těchto stránek www.tridimevhradci.cz nebo na telefonním čísle 495 540 040. Po ověření Vaší adresy budete zaregistrováni a následně obdržíte informaci o datu a způsobu předání nádob a termínech harmonogramu odvozu jednotlivých odpadů.

Ověřit, zda Vaše ulice byla zařazena do projektu, můžete v průběhu registrace nebo na záložce Seznam ulic projektu.

Intervaly odvozu odpadu budou následující:

Zbytkový odpad – 1x 2 týdny

Papír- 1x 4 týdny

Plasty – 1x 2 týdny

BRKO (odpad ze zahrad) – 1x týdně

Další komodity na hromadných veřejných stanovištích:

Sklo (veřejná hromadná stanoviště) – 1x 2-3 týdny

Textil – 1x týden - dva týdny

OBLAST

SEZNAM ULIC

Březhrad

Borovinka, Březhradská (mimo od Rovná ke trati ČD), Grégrovo náměstí, Jasmínová, K Potoku, Nový Březhrad, Obvodní, Poštovní, Šeříková, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu

STŘED MĚSTA

Albertova, Čechova, Lužická, Nerudova (pouze od ul. Střelecká ke trati ČD /Všehrdova/), Orlické nábřeží, Střelecká (pouze od Gočárovy po V Lipkách vpravo v tomto směru), V Lipkách (pouze od ul. Střelecká po ul. J.Purkyně), Vrchlického

Kukleny

Dělnická, Denisovo náměstí, Gogolova, Honkova, Jiráskova, Kalendova, Kampelíkova, Koželužská, Krunertova, Křížkovského, Kubištova, Kudrnova, Ležáky, Machovcova, Markova (mimo 739-742), Na Bláhovce, Na Stružce, náměstí E. F. Buriana, Pálenecká, Pardubická (mimo čp: 757, 752), Pražská třída (mimo 754, 612), Růžová, Stěžerská, Tomáškova, V Domkách, Za Škodovkou, Zdeňka Wirtha, Zelená

Malšova Lhota

Akátová, Bělečská, Bezová, Jalovcová, K Břízkám, Kopretinová, Leknínová, Lhotecká, Olšová, Sadová, Trnková, Vřesová

Malšovice

Adolfa Doležala, Cejpova, Dubová, Františka Šubrta, Gollova, Holubova, Jandova, K Orlici, K Osadě, Kaštanová, Klášterského, Kmochova, Krapkova, Líznerova, Miroslava Hájka, Miřiovského, Na Drahách, Náhon, Přespolní, Přímská, Růženy Jesenské, Sportovní, Sukova, U Pastvišť, Úprkova, Za Humny, Za Lípou, Zákrejsova, Zámostí

Nový Hradec Králové

Antala Staška, Bendlova, Boleslavova, Brněnská (mimo čp 300), Buková, Čajkovského (pouze čp:1120-1117,996-1003, a 469, 1126,1403-1404,985-988,991-994, 1005-1010), Dobroslavova, Domečkova, Emy Destinnové (pouze čp: 236, 237, 233, 234, 248, 871-874), Františka Halase (ne pro čp: 724, 725, 14, 64 ), Fučíkova (pouze od ulice F.Halase po ul. Na Kotli, a čp: 698, 544, 545, 615), Hlavní, Hoděšovická, Hradecká (ne od Brněnské po Sokolskou, a ne čp: 1687-1689, 403, 402, 401, ), Husova, Jasanová, Jedlová, Jilmová, K Aleji, K Biřičce, K Cikánu, K Hvězdárně, Lesní, Milady Horákové (pouze od ul. Pod Strání po ul. Blodkova = 463, 390, 460, 461, 721, 635, 561, 458, 459), Modřínová, Moravská (pouze pro: od ul. Na Kotli po ul. F.Halase, mimo čp 723), Mrštíkova (pouze od ul. Pekařova po ul. Štefcova), Mužíkova, Na Biřičce, Na Cvičišti, Na Dřevěnce, Na Hrázce, Na Kotli (mimo čp: 1173-1176, 1163-1170), Na Občinách (pouze čp: 134, 1468, 867, 635, 646, 898, 1151, 1964, 477, 622, 476, 1083-1090), Na Plachtě, Na Úvoze, Na Výsluní, Nad Rozárkou, Nad Rybníky, Národních mučedníků, Osiková, Partyzánská, Pekařova, Pešinova, Písečná (pouze od ul. Pekařova po ul. Štefcova), Pod Strání (mimo čp. 732), Pod Vodárnou, Pod Zámečkem (pouze čp: 2049, 1846, 2000, 472, 558, 471), Prašingerova, Profesora Smotlachy, Přemyslova, Smrková, Střední, Svatováclavské náměstí, Šemberova, Ševčíkova, Štefcova (mimo čp: 903, ), U Myslivny, U Střelnice, Za Jízdárnou, Za Poštou

Piletice

Piletická

Plácky

Cimlerova, Dědkova, Jindrova, Klidná, Kydlinovská, Maxe Malého, Mlýnská, Na Valše, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, U Kulturního domu, V Končinách, V Tůních, Voborníkova

Plačice

Kubcova, Kutnohorská, Libišanská, Malý Březhrad, Ořechová, Plačice, Šumperská, Vilová, Vlčkovická

Plotiště nad Labem

Bekova, Hronkova, Husitská, Kotrčova, Mládeže, Petra Jilemnického, Říčařova, U Dřevony, U Melounky, U Náhona, U Sokola, Višňová

Pouchov

Malá, Na Dubech, Pod Kopcem, Rusecká, Truhlářská (pouze čp: 485, 148, 162, 163, 217, 157, 205, 73, 204, 203, 74, 201, 75, 200), U Kovárny, Velká, Za Hřbitovem, Za Kostelem, Zadní, Zahradní

Pražské Předměstí

Baarova, Bezručova (mimo: 1424, 1433, 1434, 1435, 1496-1503), Boženy Němcové, Družstevní, Dykova (mimo 1301-1303, 1272-1274), Erbenova, Fibichova, Foerstrova (mimo 1688, 1682), Fráni Šrámka, Gebauerova (mimo 1420-1422), Hálkova, Hybešova, Ivana Olbrachta, Janáčkova, Jiřího Purkyně, Kampanova, Karoliny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Medkova (pouze: 1576-1591,1715,1666, 1646,1718,), Na Rybárně, Opatovická, Poděbradova, Polákova, Prokopa Holého, Raisova, Rubešova, Sedláčkova (mimo 1621, 1357, 1358), Seydlerova, Sokolovská, Sovova, Šmeralova, Třebízského, Turinského, Veverkova (mimo 1320-1321, 1397, 1220), Všehrdova, Vydrova, Wintrova, Wolkerova, Zeyerova

Roudnička

Do Luh, Dolní, Horní, K Chatám, K Polabinám, K Rybníku, Ke Křížku, Na Zálesí, Pod Lesem, Roudnička, Roudničská, Ve Svahu, Viničná, Zalomená

Rusek

Do Luh, Dolní, Horní, K Chatám, K Polabinám, K Rybníku, Ke Křížku, Na Zálesí, Pod Lesem, Roudnička, Roudničská, Ve Svahu, Viničná, Zalomená, Černilovská, Jaroměřská, Na Humpolci, Na Paloukách, Na Rybníce, Na Valince

Slatina

Divecká, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Kladská, Librantická, Mokrá, Na Ohradě, Obecní, Svinarská, Školní, U Jednoty, U Koše, Za Školou

Slezské Předměstí

Blahoslavova, Brandlova, Březová, Elektrárna, Holečkova, Jánošíkova, Ječná (od Gagarinovy po SNP jen čp: 998, 544, 533; od SNP po B.Štefanů vše), Kaplířova, Krátká, Kubelíkova, Lidická, Luční, Manželů Zemánkových, Markovická (pouze čp: 520-530, 355, 363, 841, 155, 723, 889, 849), Myslbekova, Na Drážkách, Na Mlejnku, Orebská, Orlická, Pouchovská (mimo čp: 1255, 746-748, 787, 419, 420, 174-179), Požární, Sládkova, Slavíčkova, Slezská (jen od ul. Gagarinova po ul. Pospíšilova), Stará Polní, Švabinského, Tichá, Topolová, U Háječku, Uhelná (mimo 867-869), Vrázova, Vrbová

Svinary

Borová, Břidličná, Citrusová, Dubinská, K Borku, K Lesu, Ke Splavu, Květná, Malinová, Na Kopci, Na Sádkách, Na Stávku, Ostrovní, Ostružinová, Pod Haltýřem, Podhůrská, Podhůří, Slatinská, Stříbrná, Točná, U Mlýna, Větrná, Zahradnická

Svobodné Dvory

Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská, Fr. Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Postranní, Spojovací, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská

Třebeš

A. Malé, Blodkova, K Labi, Křivá, Kyjovská, M. Majerové, Machkova, Machkova labice, Marie Pujmanové, Na Břehách (ne od ul. Hradecká po ul. M.Majerové), Na Jezírkách, Na Pastvinách, Na Potoce, Okrajová, Polabí, Příčná, Rybářská, Stříbrná náves, Školská, Velehradská, Zámeček

Věkoše

Gruzínská, Jana Černého, K Zastávce, Lomená, Na Barvínku, Na Kopečku, Na Zahrádkách (mimo čp: 224-229 a 268-273), Nad Oborou, Plotišťská, Růženy Naskové, Smiřická, Spořilovská, Široká, Věkošská, Východní, Za Veterinou, Za Zelárnou, Žitná

Rychlé otázky a odpovědi:

  1. Jak se zaregistrovat

Pro získání nádoby na třídění odpadů je nutné zaregistrovat se prostřednictvím těchto stránek nebo na telefonním čísle 495 540 040. Po ověření Vaší adresy budete zaregistrováni a následně obdržíte informaci o datu a způsobu předání nádob a termínech harmonogramu odvozu jednotlivých odpadů.

  1. Kolik zaplatíte?

Rozšíření třídění odpadů přidáním individuálních nádob k jednotlivým nemovitostem je pro občany města Hradec Králové zdarma.

  1. Kdo má možnost získat nádoby na individuální třídění odpadů?

Možnost účastnit se projektu má každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Hradec Králové a bydlí v nemovitosti, která je kolaudována k trvalému bydlení a je umístěna v ulici, která byla vybrána jako v hodná k realizaci projektu.

  1. Proč v seznamu ulic chybí naše ulice?

Projekt se zaměřuje na nemovitosti s možností individuálního třídění. Ideální jsou nemovitosti typu rodinných domů. Ověřovacími projekty bylo zjištěno, že tam, kde je třídění anonymní nefunguje. Pro výběr ulice byl rozhodující převažující typ zástavby, vzdálenost stávajících stanovišť sběru, možnosti umístění dalších nádob, dopravní situace a obecný pořádek.

  1. Proč se mění interval svozu směsného odpadu na 1x 14 dní i u nemovitostí, které se projektu nechtějí účastnit?

Povinnost třídit odpad občanům ukládá obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/2015 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování. Třídit odpad jsou fyzické osoby povinné i v případě, že se neúčastní projektu. Aby bylo dosaženo efektivnějšího třídění odpadů byl v souladu s městskou vyhláškou prodloužen interval svozu komunálního odpadu při zachování stejného objemu nádob. Opatření má občany motivovat k zodpovědnějšímu nakládání s odpady.

  1. Nebude svoz v letních měsících nehygienický?

Interval svozu směsného odpadu 1x za 14 dní je nejběžnější a nejekonomičtější používaný interval. Všechny obce v okolí města Hradec Králové jej používají jako základní interval svozu. Většina obcí využívá i svoz v intervalu 1x za měsíc. U nádob větších než 240 litrů však nebude tento způsob praktikován. Nádoby v částech s hromadným osídlením (bytové domy, činžáky) budou i nadále sváženy v intervalu minimálně 1x týdně.

  1.  Proč by se neměla měnit cena 500 Kč/osoba? Jak je již uvedeno výše, nejedná se o žádnou cenu, ale poplatek, který hradí každý občan s trvalým pobytem za účast v systému nakládání s odpady města. Město rozhoduje o tom, jak bude systém vypadat. Není pravda, že změnou intervalu občané dojdou k jakékoliv újmě o proti ostatním čtvrtím. Jednak bude systém (v případě, že se ukáže jako úspěšný a Zastupitelstvo změnu odsouhlasí) postupně rozšířen i na ostatní části města. Jednak občané v rámci stejného poplatku získávají o proti současným 120 litrům v nádobě na komunální odpad zdarma dalších 380 litrů v nádobách na papír, plasty a bioodpad. Celkem při přepočtu na týdenní odvoz tedy budou mít k dispozici objem 320 litrů týdně na uložení všech odpadů. A to bez jakéhokoliv navýšení poplatku!!!

  1. Jak se stanovuje poplatek za komunální odpad? Může jej ovlivnit zvýšené třídění odpadů? O výši poplatku rozhoduje město na základě oprávněných nákladů na netříděný komunální odpad za předešlý kalendářní rok. Celkové náklady města se dělí počtem poplatníků.  Pokud budou občané odpovědně třídit a bude méně směsného komunálního odpadu, celkové náklady klesnou a výpočet poplatku se teoreticky změní. O jeho výši rozhoduje Zastupitelstvo města formou obecně závazné vyhlášky.

  1. Funguje někde podobný systém? V naprosté většině obcí v okrese Hradec Králové tento systém funguje bez problémů. Jako nejbližší lze uvést např. Stěžery (interval 1x14 dní + nádoby na třídění pouze na několika veřejných stanovištích), Vysokou nad Labem, Opatovice, Čeperku, Dříteč – tyto obce mají interval svozu 1x14 dní a funguje u nich pytlový sběr plastů případně papíru přímo od domu. Jsou to obce se stejným typem zástavby a složením obyvatelstva většina vybraných městských čtvrtí. Nikde se zde nepovalují pytle plné odpadků, neběhají krysy a lesní zvěř neroztahává odpad (příklady citujeme z některých dotazů občanů). Nikde není nesnesitelný zápach. Systém zde funguje dlouhé roky a občané jsou spokojení. I v těchto obcích mají občané malé děti či topí tuhým palivem a mají popel. Přesto zde 14 denní odvoz bez problémů funguje. Není jediný důvod, proč by tomu v Hradci Králové mělo být jinak. Problémům s nedostatečnou kapacitou nádob se budeme věnovat individuálně případ od případu.   

  1. Proč město k tomuto kroku přistupuje? Za touto změnou není snaha ušetřit na občanech nějaké finanční prostředky, které se utratí někde jinde. Naopak. Město se snaží udržet poplatek na současné přijatelné výši. V současnosti má Hradec Králové jedny z nejnižších nákladů na odpadové hospodářství ze všech velikých měst kolem 100 tisíc obyvatel. Zákonodárci bohužel připravují podstatnou změnu legislativy ČR a ta přinese výrazné zvýšení nákladů pro města a obce. Podstatou této změny bude zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 Kč/tuna (nezaměňujme prosím tento poplatek s poplatkem, který hradí občané) na v návrhu zákona uváděných 800 Kč/tuna od předpokládané účinnosti zákona k 1.1.2018 až na 1800 Kč/tuna v roce 2023. V roce 2024 by pak mělo být skládkování odpadů zakázané úplně. Pokud město nic neudělá, znamená to pro Hradec Králové nárůst nákladů o více než 30 milionů korun za rok!!!! A to bez započtení jakéhokoliv jiného vlivu (inflace, pohonné hmoty atd…). Tyto náklady bude nutné promítnout do poplatku, který hradí občané. Velmi jednoduchým výpočtem to znamená, že čtyřčlenná rodina by místo dnešních 500 Kč/osoba tj. 2000 Kč/rodina/rok platila cca 3200 Kč/rok při poplatku 800 Kč/osoba!!! Snahou města je tedy motivovat občany k zvýšení třídění, aby nebylo nutné tak veliké množství odpadu ukládat na skládky a poplatek mohl zůstat na původní výši. Zároveň k tomu vytváří občanům podmínky. Ty spočívají ve zvýšení objemu nádob na tříděný odpad a snížení docházkové vzdálenosti. Snížením intervalu svozu komunálního odpadu na 1x za dva týdny pak chce město občany motivovat k tomu, aby lépe třídili. Je prokázáno, že ve směsném komunálním odpadu je více než 50% biologicky rozložitelných a využitelných odpadů (rostlinné materiály, papír, plasty, sklo, stavební odpady…).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty