Termovizní snímkování

Termovizní letecké snímkování proběhlo v lokalitě Slezské Předměstí za účelem identifikace úniků tepla při poruchách teplovodního vedení. Zadavatelem bylo Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Bližší informace o akci najdete zde: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/termosnimkovani-hradce-kralove-pomohlo-odvratit-tepelnou
Výsledků termozáznamů lze také využít k vyhodnocení tepelných úniků z budov z důvodu nedostatečně izolované půdy a poškozené střešní krytiny.

Snímkování provedla firma Argus Geo Systém, s.r.o. Hradec Králové. V mapovém projektu jsou termovizní záznamy uvedeny ve třech barevných škálách (RAIN, IRON, GRAY), které nejlépe popisují úlohy:

  • Vyhledávání produktovodů uložených pod i nad povrchem a jejich lokalizace. Analýza rozvodů, diagnostika, detekce poruch, předcházení haváriím, kontrola kvality izolace potrubí.
  • Tepelné ztráty budov: registrace úniků tepla ze střech a zdí budov.
  • Skládky odpadů, haldy, výsypky, kontaminace, ekologické zátěže.
  • Vyhledávání tektonických poruch.
  • Vodní díla, hráze, znečištění vodních ploch, zdroje znečišťování.
  • Klimatické analýzy, monitoring městských aglomerací v tropických dnech.
  • Podzemní stavby, stará důlní díla, archeologie.
  • Monitorování stavu zvěře v porostu.

Prezentace k termoviznímu snímkování v Hradci Králové v srpnu 2016

Mapa v samostatném okně

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty