KMS Svinary

Seznam členů komise
předsedkyně: Hamplová Alena, Ing. Svinary-OVS E188
člen: Al-Rashyová Hana K Lesu 32
člen: Borková Jiřina Svinary-Ostrov E 63
člen: Černík Martin Podhůrská 300
člen: Holubová Jana, Bc. Ostrovní 214
člen: Košek Jan, Mgr. Citrusová 150
člen: Menclová Blanka Pod Haltýřem 38
člen: Rind Miroslav Ostrovní 206
člen: Springer Vladimír, Mgr. Svinary-Dubina E40
člen:  Šťastná Jiřina K Lesu 112
člen:  Večerník Zbyněk Dubinská 15

Schůzovní  místnost:

KMS Svinary se schází obvykle v klubovně Sboru dobrovolných hasičů, Dubinská ulice čp. 301. V případě změny místa konání bude informace zveřejněna ve vývěskách, na těchto internetových stránkách, nebo na webu svinarské komise - www.svinary.org

Plán schůzí na rok 2015:

Členové KMS Svinary se schází pravidelně každou druhou středu v měsíci od 19.30 hod., a to i v době letních prázdninových měsíců. V roce 2015 se sejdeme:

 • 14. ledna
 • 11. února
 • 11. března
 • 8. dubna
 • 13. května
 • 10. června
 • 8. července
 • 12. srpna
 • 9. září
 • 14. října
 • 11. listopadu
 • 9. prosince (výjezdní)

Aktuální sdělení

Vaše podněty a připomínky k těmto stránkám směrujte na Jana Koška (kosek.jan@hotmail_com), člena komise.

Zápisy z jednání komise:

http://www.svinary.org/kms-svinary/zapisy/

Prioritní požadavky

Kronika Svinar

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty