Strážníci absolvovali kurz asertivity

V průběhu služby se strážníci městské policie velice často dostávají do krajně vypjatých situací.

Jednají s lidmi, kteří nejsou schopni a někteří ani nechtějí, konstruktivně řešit vzniklé konfliktní situace. Přestože jsou strážníci velmi dobře teoreticky a odborně připraveni, ne všichni dokáží v průběhu přestupkového řízení s nadhledem řešit vzniklou situaci, správně komunikovat a ustát arogantní jednání řešeného člověka. Absolvováním kurzu chceme pomoci našim strážníkům zefektivnit práci a lépe zvládat obtížné stresové situace, se kterými se musí při své práci vypořádat. Kurz je organizován pro dvě rozdílné skupiny strážníků. Strážníky působící v ulici - v přímém výkonu služby, kteří se do vypjatých situací mohou dostat prakticky kdykoliv a pro strážníky stálé služby – operační pracovníky. Ti se s oznamovatelem nevidí, ale musí umět přijmout oznámení, vyslechnout volajícího člověka a vytěžit maximum informací, aby se pak mohli správně rozhodnout. Již několikrát se podařilo správnou komunikací odvrátit sebevraha od úmyslu se zabít.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty