Stovky dětí pojedou na výměnné pobyty

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup přivítal členy polské delegace Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže realizuje od května 2010 do října 2012 projekt Poznávání nezná hranic, který je spolufinancován ze zdrojů EU - a to v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 – prioritní osa 3.1 - podpora spolupráce místních společenství. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem školství partnerského města Wałbrzych, přičemž Hradec Králové plní roli vedoucího partnera.

Díky schválené dotaci se uskuteční 16 výměnných pobytů dětí z 8 hradeckých základních škol do polského města Wałbrzych, naopak žáci z 8 wałbrzyzských gymnázií zavítají do Hradce Králové.

Projekt je určen třináctiletým až patnáctiletým žákům, tedy žákům 7. a 8. tříd. Každého zájezdu se v doprovodu pedagogů a realizačních pracovníků zúčastní 20 českých a 20 polských žáků. Na výjezdech se tedy vystřídá skoro 800 osob. Za českou stranu se do projektu dobrovolně zapojily ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Kukleny, ZŠ Milady Horákové, ZŠ Mandysova, ZŠ Úprkova, ZŠ Štefánikova, ZŠ Bezručova a ZŠ Sever.

Spolupráce s Wałbrzychem je dlouhodobá. Projekt Poznávání nezná hranic navazuje na úspěšný projekt Poznej svého souseda, který se realizoval od dubna 2009 do ledna 2010, a projekt Vzdělávací, kulturní a historické poznávání příhraničního regionu dětmi základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, který se konal v roce 2008.

Dne 10. června se uskutečnilo setkání ředitelů, koordinátorů a pedagogických pracovníků z českých a polských základních škol, které se projektu účastní. Dne 18. 6. se konala tisková konference ve Wałbrzychu a 22. 6. v Hradci Králové. První výjezd je naplánován na podzim tohoto roku. Výjezdy budou probíhat vždy v září a říjnu a od dubna do června. V září 2012 by se měla uskutečnit závěrečná hodnoticí konference v Hradci Králové.

V ČR se vždy od pátku do neděle žáci postupně zúčastní společné výuky (hodina angličtiny, matematiky, výtvarné výchovy, tělocviku, informatiky…),  soutěží ve zvolených zájmových aktivitách (vědomostní test o partnerském městě, matematika, ekologie, sport, zpěv, tanec, dramatická a výtvarná tvorba…). Odměnou po náročném celodenním programu jim bude relaxace v Městských lázních. Žáci navštíví také kulturní památky v Hradci Králové (planetárium, Obří akvárium, Bílou věž, chrám sv. Ducha …)  a okolí (ZOO ve Dvoře Králové, Hrádek u Nechanic...), přičemž pobyt završí turistickým výletem do Adršpašsko - teplických skal či Sedmihorek. Obsahově podobný program má připraven i polská strana pro české žáky a učitele.

Logotyp EU

Zástupci města Wałbrzych 22. 6. navštívili Hradec Králové

Foto z tiskové konference

K projektu Poznávání nezná hranic město 22. 6. uspořádalo tiskovou konferenci, které se zúčastnili i hosté z Wałbrzychu.

  

Foto z tiskové konference

Foto z tiskové konference. Na snímku uprostřed je Piotr Sosinski, náměstek primátora Wałbrzychu.

 

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup vítá hosty z partnerského města

Náměstek primátora Martin Soukup (vlevo) v Hradci Králové přivítal hosty z partnerského města.

 

Hosté z Walbrzychu v doprovodu zástupců města Hradec Králové

Společné foto: Hosté z Wałbrzychu se v doprovodu zástupců města Hradec Králové včera podívali i do historické části naší metropole. Na snímku vlevo je Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

  

Hosté z Walbrzychu se podívali i na nové Koupaliště Flošna

Hosté z Wałbrzychu se podívali i na nové Koupaliště Flošna. Moc se jim líbilo.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty