Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje

Hradec KrálovéIndikátory představují ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Vzhledem k tomu, že je řeč o udržitelném rozvoji, jde o sledování jevů, které s tímto tématem úzce souvisí. Správně zvolený indikátor místního udržitelného rozvoje v sobě odráží, mimo jiné, hlediska sociální spravedlnosti, zájmy místní ekonomiky a ochrany životního prostředí, ale zároveň také snahu o posílení role místní samosprávy nebo zabezpečování místních potřeb na místní úrovni. Indikátory umožňují vidět problematické oblasti a ukázat cestu k jejich nápravě. Uplatnění jednotné sady zvolených indikátorů umožní mimo jiné posoudit, jak si daná obec vede ve srovnání s jinými a usnadňuje poznání jejích silných a slabých stránek.

Spokojenost občanů s místním společenstvím 2009 k náhledu zde.
Cesty dětí do škol a zpět 2009 k náhledu zde.
Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 2009 k náhledu zde.
Mobilita a místní přeprava cestujícíh 2009 k náhledu zde.
Udržitelné využívání půdy 2008 k náhledu zde.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty